Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 3,44 Km2
Altitud 27 m
Població (a 01-01-2020) 23831 h
Litoral
Capital Masnou, el
Distància -
Codi ajuntament 0811890004

Divisió territorial postal

 • 08320

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081189 00 00 0 00 Masnou, el
Entitat singular 081189 00 01 7 00 Masnou, el - 11524 12307 23831
Nucli 081189 00 01 7 01 Masnou, el - 11524 12307 23831
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081189 01 Bellesguard Urbanització
Unitat població 081189 02 Califòrnia Urbanització
Unitat població 081189 03 Can Teixidor Urbanització
Unitat població 081189 04 Ivars Meià Urbanització
Unitat població 081189 05 Masnou, el Vila
Unitat població 081189 06 Santa Madrona Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 01009
 • 01010
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 04 Mataró
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS06 Barcelonès Nord i Maresme
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP35 Premià de Mar
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC21 Maresme
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 21 Maresme
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 3,30 Km2 27 m
 • Després: 3,44 Km2 27 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP35 Premià de Mar