Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 257 m
Població (a 01-01-2019) 9211 h
Litoral No
Capital Masquefa
Distància -
Codi ajuntament 0811920002

Divisió territorial postal

 • 08782
 • 08783

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081192 00 00 0 00 Masquefa
Entitat singular 081192 00 02 2 00 Masquefa - 2604 2637 5241
Nucli 081192 00 02 2 01 Masquefa - 2604 2637 5241
Entitat singular 081192 00 03 8 00 Beguda Alta, la - 363 386 749
Nucli 081192 00 03 8 01 Beguda Alta, la - 363 386 749
Entitat singular 081192 00 04 3 00 Can Parellada - 906 842 1748
Nucli 081192 00 04 3 01 Can Parellada - 906 842 1748
Entitat singular 081192 00 05 6 00 Can Quiseró - 144 125 269
Nucli 081192 00 05 6 01 Can Quiseró - 144 125 269
Entitat singular 081192 00 06 9 00 Can Valls - 71 88 159
Nucli 081192 00 06 9 01 Can Valls - 71 88 159
Entitat singular 081192 00 07 5 00 Maset, el - 553 492 1045
Nucli 081192 00 07 5 01 Maset, el - 553 492 1045
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081192 01 Beguda Alta, la Població
Unitat població 081192 02 Can Parellada Urbanització
Unitat població 081192 03 Can Quiseró Urbanització
Unitat població 081192 04 Can Valls Urbanització
Unitat població 081192 05 Maset, el Urbanització
Unitat població 081192 06 Masquefa Població
Unitat població 081192 07 Pedrosa, la Polígon industrial

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001
 • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 01 Martorell
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP17 Anoia
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC06 Anoia
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 06 Anoia
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 17,10 Km2 257 m
 • Després: 17,06 Km2 257 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP17 Anoia
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT06 Comarques Centrals
 • Després: AT08 Penedès
2018-08-30 Alteració límits municipals
 • Abans: 17,06 Km2
 • Després: - Km2