Saltar al contingut principal

081271 Monistrol de Montserrat

Característiques generals
Valor
Superfície 11,77 Km2
Altitud 161 m
Població (a 01-01-2020) 3139 h
Litoral No
Capital Monistrol de Montserrat
Distància -
Codi ajuntament 0812710007

Divisió territorial postal

  • 08199
  • 08298
  • 08691

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081271 00 00 0 00 Monistrol de Montserrat
Entitat singular 081271 00 01 7 00 Monistrol de Montserrat - 1490 1490 2980
Nucli 081271 00 01 7 01 Monistrol de Montserrat - 1488 1488 2976
Disseminat 081271 00 01 7 99 Disseminat de Monistrol de Montserrat - 2 2 4
Entitat singular 081271 00 02 2 00 Bacus, els - 14 9 23
Disseminat 081271 00 02 2 99 Bacus, els -Disseminat- - 14 9 23
Entitat singular 081271 00 03 8 00 Colònia Gomis, la - 50 35 85
Disseminat 081271 00 03 8 99 Colònia Gomis, la -Disseminat- - 50 35 85
Entitat singular 081271 00 04 3 00 Monestir de Montserrat - 46 1 47
Disseminat 081271 00 04 3 99 Monestir de Montserrat -Disseminat- - 46 1 47
Entitat singular 081271 00 06 9 00 Vilamarics - 3 1 4
Disseminat 081271 00 06 9 99 Vilamarics -Disseminat- - 3 1 4
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081271 01 Bacus, els Caseria
Unitat població 081271 02 Collcabiró Urbanització
Unitat població 081271 03 Colònia Gomis, la Colònia
Unitat població 081271 04 Monistrol de Montserrat Vila
Unitat població 081271 05 Monistrol Residencial Urbanització
Unitat població 081271 06 Montserrat Caseria
Unitat població 081271 07 Pla, el Barri
Unitat població 081271 08 Vilamarics Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 02 Manresa
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP18 Bages
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC07 Bages
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 07 Bages
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-03-04 Canvi de nom
  • Abans: 081271 Monistrol
  • Després: 081271 Monistrol de Montserrat
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 12,00 Km2 161 m
  • Després: 11,77 Km2 161 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP18 Bages