Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 4,94 Km2
Altitud 577 m
Població (a 01-01-2019) 998 h
Litoral No
Capital Montesquiu
Distància -
Codi ajuntament 0813110007

Divisió territorial postal

 • 08585

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081311 00 00 0 00 Montesquiu
Entitat singular 081311 00 01 7 00 Montesquiu - 498 490 988
Nucli 081311 00 01 7 01 Montesquiu - 496 488 984
Disseminat 081311 00 01 7 99 Disseminat de Montesquiu - 2 2 4
Entitat singular 081311 00 02 2 00 Farga de Bebié, la - 3 7 10
Nucli 081311 00 02 2 01 Farga de Bebié, la - 3 7 10
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081311 01 Farga de Bebié, la Colònia
Unitat població 081311 02 Montesquiu Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 081311 Montesquíu
 • Després: 081311 Montesquiu
1990-01-17 Canvi de comarca
 • Abans: 31 Ripollès
 • Després: 24 Osona
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP20 Osona
1998-10-27 Alteració límits municipals
 • Abans: 4,90 Km2
 • Després: - Km2
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: Km2 577 m
 • Després: 4,94 Km2 577 m