Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 27,17 Km2
Altitud 576 m
Població (a 01-01-2019) 315 h
Litoral No
Capital Can Branques
Distància -
Codi ajuntament 0815090004

Divisió territorial postal

  • 08573

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081509 00 00 0 00 Orís
Entitat singular 081509 00 01 7 00 Colònia Imbern, la - 6 7 13
Nucli 081509 00 01 7 01 Colònia Imbern, la - 6 7 13
Entitat singular 081509 00 02 2 00 Mambla d'Orís, la - 10 5 15
Disseminat 081509 00 02 2 99 Mambla d'Orís, la -Disseminat- - 10 5 15
Entitat singular 081509 00 03 8 00 Can Branques - 91 93 184
Disseminat 081509 00 03 8 99 Can Branques -Disseminat- - 91 93 184
Entitat singular 081509 00 04 3 00 Saderra - 23 23 46
Disseminat 081509 00 04 3 99 Saderra -Disseminat- - 23 23 46
Entitat singular 081509 00 05 6 00 Sant Genís d'Orís - 29 28 57
Disseminat 081509 00 05 6 99 Sant Genís d'Orís -Disseminat- - 29 28 57
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081509 01 Can Branques Llogarret
Unitat població 081509 02 Colònia Imbern, la Colònia
Unitat població 081509 03 Mambla, la Colònia
Unitat població 081509 04 Saderra Caseria
Unitat població 081509 05 Sant Genís d'Orís Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 27,30 Km2 708 m
  • Després: 27,17 Km2 576 m