081568 Palau-solità i Plegamans M

Característiques generals
Valor
Superfície 14,93 Km2
Altitud 130 m
Població (a 01-01-2017) 14626 h
Litoral No
Capital Palau-solità i Plegamans
Distància -
Codi ajuntament 0815680001

Divisió territorial postal

 • 08184

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2017)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081568 00 00 0 00 Palau-solità i Plegamans
Entitat singular 081568 00 01 7 00 Carrer de Baix i la Plana de Can Periquet, el - 636 696 1332
Nucli 081568 00 01 7 01 Carrer de Baix i la Plana de Can Periquet, el - 636 696 1332
Disseminat 081568 00 01 7 99 Disseminat del Carrer de Baix i la Plana de Can Periquet - 0 0 0
Entitat singular 081568 00 02 2 00 Carrer de Dalt, la Pineda i la Plana de l'Alzina, el - 1335 1313 2648
Nucli 081568 00 02 2 01 Carrer de Dalt, la Pineda i la Plana de l'Alzina, el - 1290 1267 2557
Disseminat 081568 00 02 2 99 Disseminat del Carrer de Dalt, la Pineda i la Plana de l'Alzina - 45 46 91
Entitat singular 081568 00 03 8 00 Polígon industrial de la Riera de Caldes - 251 292 543
Nucli 081568 00 03 8 01 Polígon industrial de la Riera de Caldes - 251 292 543
Disseminat 081568 00 03 8 99 Disseminat del polígon industrial de la Riera de Caldes - 0 0 0
Entitat singular 081568 00 04 3 00 Montjuïc - 319 320 639
Nucli 081568 00 04 3 01 Montjuïc - 316 315 631
Disseminat 081568 00 04 3 99 Disseminat de Montjuïc - 3 5 8
Entitat singular 081568 00 05 6 00 Palau-solità i Plegamans - 1574 1758 3332
Nucli 081568 00 05 6 01 Palau-solità i Plegamans - 1571 1757 3328
Disseminat 081568 00 05 6 99 Disseminat de Palau-solità i Plegamans - 3 1 4
Entitat singular 081568 00 06 9 00 Sagrera, la - 669 693 1362
Nucli 081568 00 06 9 01 Sagrera, la - 632 658 1290
Disseminat 081568 00 06 9 99 Disseminat de la Sagrera - 37 35 72
Entitat singular 081568 00 09 4 00 Can Riera - 538 528 1066
Nucli 081568 00 09 4 01 Can Riera - 291 302 593
Nucli 081568 00 09 4 02 Serra, la - 209 195 404
Disseminat 081568 00 09 4 99 Disseminat de Can Riera - 38 31 69
Entitat singular 081568 00 10 8 00 Can Falguera i els Turons - 765 755 1520
Nucli 081568 00 10 8 01 Can Falguera i els Turons - 763 753 1516
Disseminat 081568 00 10 8 99 Disseminat de Can Falguera i els Turons - 2 2 4
Entitat singular 081568 00 11 5 00 Can Cortès i la Pedra Llarga - 571 591 1162
Nucli 081568 00 11 5 01 Can Cortès i la Pedra Llarga - 571 591 1162
Entitat singular 081568 00 12 0 00 Can Maiol - 82 85 167
Nucli 081568 00 12 0 01 Can Maiol - 82 85 167
Entitat singular 081568 00 13 6 00 Can Perera i Can Valls - 68 78 146
Nucli 081568 00 13 6 01 Can Perera i Can Valls - 63 74 137
Disseminat 081568 00 13 6 99 Disseminat de Can Perera i Can Valls - 5 4 9
Entitat singular 081568 00 14 1 00 Castell i la Tenda Nova, el - 362 347 709
Nucli 081568 00 14 1 01 Castell i la Tenda Nova, el - 346 338 684
Disseminat 081568 00 14 1 99 Disseminat del Castell i la Tenda Nova - 16 9 25
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081568 01 Can Burguers Polígon industrial
Unitat població 081568 02 Can Cladelles Urbanització
Unitat població 081568 03 Can Clapers Urbanització
Unitat població 081568 04 Can Cortés Nord Urbanització
Unitat població 081568 05 Can Cortés Sud Polígon industrial
Unitat població 081568 06 Can Duran Urbanització
Unitat població 081568 07 Can Falguera Urbanització
Unitat població 081568 08 Can Maiol Urbanització
Unitat població 081568 09 Can Perera Caseria
Unitat població 081568 10 Can Riera Urbanització
Unitat població 081568 11 Carrer de Baix, el Raval
Unitat població 081568 12 Carrer de Dalt, el Raval
Unitat població 081568 13 Caseriu Jornet, el Raval
Unitat població 081568 14 Cases Noves, les Població
Unitat població 081568 15 Castell, el Urbanització
Unitat població 081568 16 Montjuïc Urbanització
Unitat població 081568 17 Palau Industrial Polígon industrial
Unitat població 081568 18 Pedra Llarga, la Raval
Unitat població 081568 19 Pineda, la Urbanització
Unitat població 081568 20 Pins, els Urbanització
Unitat població 081568 21 Riera de Caldes Industrial, la Polígon industrial
Unitat població 081568 22 Riera de Caldes Residencial, la Urbanització
Unitat població 081568 23 Sagrera, la Raval
Unitat població 081568 24 Santa Magdalena Caseria
Unitat població 081568 25 Santa Maria de Gallecs Caseria
Unitat població 081568 26 Sant Roc Urbanització
Unitat població 081568 27 Serra, la Raval
Unitat població 081568 28 Tenda Nova, la Urbanització
Unitat població 081568 29 Turons, els Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2017)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 13 Sabadell
Divisió territorial educativa DE02 Vallès Occidental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP37 Sabadell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC40 Vallès Occidental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 40 Vallès Occidental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1993-02-05 Canvi de capital
 • Abans: Cases Noves, les
 • Després: Palau de Plegamans
2000-05-17 Canvi de nom
 • Abans: 081568 Palau de Plegamans
 • Després: 081568 Palau-solità i Plegamans
2000-05-17 Canvi de capital
 • Abans: Palau de Plegamans
 • Després: Palau-solità i Plegamans
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 14,90 Km2 130 m
 • Després: 14,93 Km2 130 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP37 Sabadell

Índex [+]

Sou aquí: