Saltar al contingut principal

081629 Hostalets de Pierola, els

Característiques generals
Valor
Superfície 33,49 Km2
Altitud 361 m
Població (a 01-01-2020) 2980 h
Litoral No
Capital Hostalets de Pierola, els
Distància -
Codi ajuntament 0816290004

Divisió territorial postal

 • 08292
 • 08294
 • 08781

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081629 00 00 0 00 Hostalets de Pierola, els
Entitat singular 081629 00 01 7 00 Can Gras - 5 4 9
Disseminat 081629 00 01 7 99 Can Gras -Disseminat- - 5 4 9
Entitat singular 081629 00 02 2 00 Hostalets de Pierola, els - 1019 999 2018
Nucli 081629 00 02 2 01 Hostalets de Pierola, els - 988 979 1967
Disseminat 081629 00 02 2 99 Disseminat dels Hostalets de Pierola - 31 20 51
Entitat singular 081629 00 03 8 00 Pierola - 2 1 3
Disseminat 081629 00 03 8 99 Pierola -Disseminat- - 2 1 3
Entitat singular 081629 00 04 3 00 Can Fontimarc - 8 5 13
Disseminat 081629 00 04 3 99 Can Fontimarc -Disseminat- - 8 5 13
Entitat singular 081629 00 05 6 00 Can Fosalba - 145 160 305
Disseminat 081629 00 05 6 99 Can Fosalba -Disseminat- - 145 160 305
Entitat singular 081629 00 06 9 00 Can Marcet - 12 13 25
Disseminat 081629 00 06 9 99 Can Marcet -Disseminat- - 12 13 25
Entitat singular 081629 00 07 5 00 Serra Alta, la - 273 239 512
Disseminat 081629 00 07 5 99 Serra Alta, la -Disseminat- - 273 239 512
Entitat singular 081629 00 08 1 00 Boscos de Can Martí, els - 28 21 49
Disseminat 081629 00 08 1 99 Boscos de Can Martí, els -Disseminat- - 28 21 49
Entitat singular 081629 00 09 4 00 Can Rovira - 15 16 31
Disseminat 081629 00 09 4 99 Can Rovira -Disseminat- - 15 16 31
Entitat singular 081629 00 10 8 00 Can Térmens - 11 4 15
Disseminat 081629 00 10 8 99 Can Térmens -Disseminat- - 11 4 15
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081629 01 Boscos de Can Martí, els Urbanització
Unitat població 081629 02 Can Fortimarc Caseria
Unitat població 081629 03 Can Fosalba Urbanització
Unitat població 081629 04 Can Gras Urbanització
Unitat població 081629 05 Can Marcet Veïnat
Unitat població 081629 06 Can Rovira de l'Estela Urbanització
Unitat població 081629 07 Can Tèrmens Urbanització
Unitat població 081629 08 Hostalets de Pierola, els Població
Unitat població 081629 09 Pierola Població
Unitat població 081629 10 Serra Alta, la Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 07 Igualada
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP17 Anoia
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC06 Anoia
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 06 Anoia
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1987-03-25 Canvi de nom
 • Abans: 081629 Pierola
 • Després: 081629 Hostalets de Pierola, els
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 33,30 Km2 474 m
 • Després: 33,49 Km2 361 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP17 Anoia
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT06 Comarques Centrals
 • Després: AT08 Penedès