Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 2,18 Km2
Altitud 443 m
Població (a 01-01-2019) 6301 h
Litoral No
Capital Roda de Ter
Distància -
Codi ajuntament 0818310007

Divisió territorial postal

  • 08510

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081831 00 00 0 00 Roda de Ter
Entitat singular 081831 00 01 7 00 Roda de Ter - 2965 3019 5984
Nucli 081831 00 01 7 01 Roda de Ter - 2965 3019 5984
Entitat singular 081831 00 02 2 00 Creu de Codines, la - 49 40 89
Nucli 081831 00 02 2 01 Creu de Codines, la - 49 40 89
Entitat singular 081831 00 03 8 00 Pèlics, els - 104 124 228
Nucli 081831 00 03 8 01 Pèlics, els - 104 124 228
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081831 01 Carrer del Pèlics, el Barri
Unitat població 081831 02 Creu de Codines, la Barri
Unitat població 081831 03 Roda de Ter Vila

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001
  • 01002
  • 01003
  • 02001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 2,20 Km2 443 m
  • Després: 2,18 Km2 443 m