Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 34,40 Km2
Altitud 868 m
Població (a 01-01-2019) 858 h
Litoral No
Capital Sant Bartomeu del Grau
Distància -
Codi ajuntament 0819950006

Divisió territorial postal

  • 08503

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081995 00 00 0 00 Sant Bartomeu del Grau
Entitat singular 081995 00 01 7 00 Sant Bartomeu del Grau - 460 398 858
Nucli 081995 00 01 7 01 Sant Bartomeu del Grau - 322 276 598
Nucli 081995 00 01 7 02 Veïnat del Roc Llarg - 62 53 115
Disseminat 081995 00 01 7 99 Disseminat de Sant Bartomeu del Grau - 76 69 145
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081995 01 Bingrau, el Urbanització
Unitat població 081995 02 Boquers, el Masos
Unitat població 081995 03 Codina, la Urbanització
Unitat població 081995 04 Sant Bartomeu del Grau Població
Unitat població 081995 05 Serra, la Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 081995 San Bartolomé del Grau
  • Després: 081995 Sant Bartomeu del Grau
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 34,70 Km2 868 m
  • Després: 34,40 Km2 868 m