Saltar al contingut principal

082074 Sant Esteve de Palautordera

Característiques generals
Valor
Superfície 10,66 Km2
Altitud 231 m
Població (a 01-01-2020) 2864 h
Litoral No
Capital Sant Esteve de Palautordera
Distància -
Codi ajuntament 0820740003

Divisió territorial postal

  • 08461

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082074 00 00 0 00 Sant Esteve de Palautordera
Entitat singular 082074 00 01 7 00 Sant Esteve de Palautordera - 1293 1308 2601
Nucli 082074 00 01 7 01 Sant Esteve de Palautordera - 837 847 1684
Nucli 082074 00 01 7 02 Can Record - 154 144 298
Nucli 082074 00 01 7 03 Can Garbeller - 21 18 39
Nucli 082074 00 01 7 04 Can Ribes - 129 131 260
Nucli 082074 00 01 7 05 Can Cruixent - 40 39 79
Disseminat 082074 00 01 7 99 Disseminat de Sant Esteve de Palautordera - 112 129 241
Entitat singular 082074 00 02 2 00 Santa Margarida - 119 144 263
Nucli 082074 00 02 2 01 Santa Margarida - 101 125 226
Nucli 082074 00 02 2 02 Margarides, les - 18 19 37
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082074 01 Can Cruixent Urbanització
Unitat població 082074 02 Can Garbeller Urbanització
Unitat població 082074 03 Can Ribes Urbanització
Unitat població 082074 04 Margarides, les Urbanització
Unitat població 082074 05 Refugis del Montseny, els Urbanització
Unitat població 082074 06 Santa Margarida Barri
Unitat població 082074 07 Sant Esteve de Palautordera Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 03 Granollers
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP32 Granollers
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC41 Vallès Oriental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 41 Vallès Oriental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1979-12-24 Canvi de nom
  • Abans: 082074 San Esteban de Palautordera
  • Després: 082074 Sant Esteve de Palautordera
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 10,70 Km2 231 m
  • Després: 10,66 Km2 231 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP32 Granollers