Saltar al contingut principal

082166 Sant Jaume de Frontanyà

Característiques generals
Valor
Superfície 21,26 Km2
Altitud 1072 m
Població (a 01-01-2020) 30 h
Litoral No
Capital Sant Jaume de Frontanyà
Distància -
Codi ajuntament 0821660009

Divisió territorial postal

  • 08607

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082166 00 00 0 00 Sant Jaume de Frontanyà
Entitat singular 082166 00 01 7 00 Sant Jaume de Frontanyà - 18 12 30
Disseminat 082166 00 01 7 99 Sant Jaume de Frontanyà -Disseminat- - 18 12 30
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082166 01 Lloberes, les Masos
Unitat població 082166 02 Sant Jaume de Frontanyà Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 08 Berga
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP19 Berguedà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC14 Berguedà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 14 Berguedà
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 082166 San Jaime de Frontanya
  • Després: 082166 Sant Jaume de Frontanyà
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP19 Berguedà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 21,20 Km2 1072 m
  • Després: 21,26 Km2 1072 m