Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 6,17 Km2
Altitud 10 m
Població (a 01-01-2020) 34267 h
Litoral No
Capital Sant Joan Despí
Distància -
Codi ajuntament 0821720002

Divisió territorial postal

 • 08970

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082172 00 00 0 00 Sant Joan Despí
Entitat singular 082172 00 01 7 00 Sant Joan Despí - 16692 17575 34267
Nucli 082172 00 01 7 01 Sant Joan Despí - 16581 17469 34050
Disseminat 082172 00 01 7 99 Disseminat de Sant Joan Despí - 111 106 217
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082172 01 Begudes, les Raval
Unitat població 082172 02 Fontsanta, la Polígon industrial
Unitat població 082172 03 Mossota, la Caseria
Unitat població 082172 04 Pla del Vent, el Barri
Unitat població 082172 05 Planes, les Barri
Unitat població 082172 06 Polígon de Sant Joan Despí, el Barri
Unitat població 082172 07 Sant Joan Despí Població
Unitat població 082172 08 Torreblanca Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 01009
 • 01010
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 03004
 • 03005
 • 04001
 • 05001
 • 05002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 16 Sant Feliu de Llobregat
Divisió territorial educativa DE03 Baix Llobregat
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Entitat/s metropolitana/es 8200120002 EMP dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus
8200270005 EMP del Transport
Àrea/es policial/s ABP41 Cornellà de Llobregat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC11 Baix Llobregat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes AM01 Àrea metropolitana de Barcelona
Comarques i Aran 11 Baix Llobregat
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1979-10-10 Canvi de nom
 • Abans: 082172 San Juan Despí
 • Després: 082172 Sant Joan Despí
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 5,60 Km2 10 m
 • Després: 6,17 Km2 10 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP49 Sant Feliu de Llobregat
2007-11-09 Canvi d'àrea bàsica policial d'un municipi
 • Abans: ABP49 Sant Feliu de Llobregat
 • Després: ABP41 Cornellà de Llobregat