Saltar al contingut principal

082205 Sant Julià de Vilatorta

Característiques generals
Valor
Superfície 15,94 Km2
Altitud 600 m
Població (a 01-01-2019) 3114 h
Litoral No
Capital Sant Julià de Vilatorta
Distància -
Codi ajuntament 0822050006

Divisió territorial postal

 • 08504

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082205 00 00 0 00 Sant Julià de Vilatorta
Entitat singular 082205 00 01 7 00 Sant Julià de Vilatorta - 1475 1515 2990
Nucli 082205 00 01 7 01 Sant Julià de Vilatorta - 1455 1501 2956
Disseminat 082205 00 01 7 99 Disseminat de Sant Julià de Vilatorta - 20 14 34
Entitat singular 082205 00 03 8 00 Vilalleons - 64 60 124
Nucli 082205 00 03 8 01 Vilalleons - 9 10 19
Disseminat 082205 00 03 8 99 Disseminat de Vilalleons - 55 50 105
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082205 01 Carrera, la Urbanització
Unitat població 082205 02 Sant Julià de Vilatorta Població
Unitat població 082205 03 Vilalleons Caseria

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001
 • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-04-29 Canvi de nom
 • Abans: 082205 San Julián de Vilatorta
 • Després: 082205 Sant Julià de Vilatorta
1993-12-24 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: Km2 600 m
 • Després: 16,21 Km2 600 m
1993-12-24 Alteració límits municipals
 • Abans: 16,40 Km2
 • Després: 16,21 Km2
1995-08-28 Alteració límits municipals
 • Abans: 16,21 Km2
 • Després: - Km2
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: Km2 600 m
 • Després: 15,94 Km2 600 m