Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 102,93 Km2
Altitud 569 m
Població (a 01-01-2020) 608 h
Litoral No
Capital Sant Mateu de Bages
Distància -
Codi ajuntament 0822990004

Divisió territorial postal

  • 08263
  • 08269

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082299 00 00 0 00 Sant Mateu de Bages
Entitat singular 082299 00 01 7 00 Castelltallat - 38 30 68
Disseminat 082299 00 01 7 99 Castelltallat -Disseminat- - 38 30 68
Entitat singular 082299 00 02 2 00 Coaner - 13 8 21
Disseminat 082299 00 02 2 99 Coaner -Disseminat- - 13 8 21
Entitat singular 082299 00 03 8 00 Salo - 47 52 99
Nucli 082299 00 03 8 01 Salo - 10 8 18
Disseminat 082299 00 03 8 99 Disseminat de Salo - 37 44 81
Entitat singular 082299 00 04 3 00 Sant Mateu de Bages - 58 44 102
Nucli 082299 00 04 3 01 Sant Mateu de Bages - 28 22 50
Disseminat 082299 00 04 3 99 Disseminat de Sant Mateu de Bages - 30 22 52
Entitat singular 082299 00 05 6 00 Valls de Torroella - 157 161 318
Nucli 082299 00 05 6 01 Valls de Torroella - 157 161 318
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082299 01 Castelltallat Població
Unitat població 082299 02 Coaner Població
Unitat població 082299 03 Colònia Valls, la Colònia
Unitat població 082299 04 Salo Llogarret
Unitat població 082299 05 Sant Mateu de Bages Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 02 Manresa
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 4 Zona de Muntanya Altiplans Centrals
Àrea/es policial/s ABP18 Bages
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC07 Bages
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 07 Bages
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 082299 San Mateo de Bages
  • Després: 082299 Sant Mateu de Bages
2000-02-08 Alteració límits municipals
  • Abans: 101,00 Km2
  • Després: 101,00 Km2
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 101,00 Km2 569 m
  • Després: 102,93 Km2 569 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP18 Bages