Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 40,79 Km2
Altitud 44 m
Població (a 01-01-2020) 31111 h
Litoral
Capital Sant Pere de Ribes
Distància -
Codi ajuntament 0823100000

Divisió territorial postal

 • 08810
 • 08812

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082310 00 00 0 00 Sant Pere de Ribes
Entitat singular 082310 00 01 7 00 Can Macià - 125 129 254
Nucli 082310 00 01 7 01 Can Macià - 125 129 254
Entitat singular 082310 00 02 2 00 Puigmoltó - 90 79 169
Nucli 082310 00 02 2 01 Puigmoltó - 80 73 153
Disseminat 082310 00 02 2 99 Disseminat de Puigmoltó - 10 6 16
Entitat singular 082310 00 03 8 00 Rocamar - 236 220 456
Nucli 082310 00 03 8 01 Rocamar - 236 220 456
Entitat singular 082310 00 04 3 00 Roquetes, les - 6332 6263 12595
Nucli 082310 00 04 3 01 Roquetes, les - 6332 6263 12595
Entitat singular 082310 00 05 6 00 Sant Pere de Ribes - 6274 6674 12948
Nucli 082310 00 05 6 01 Sant Pere de Ribes - 6202 6613 12815
Disseminat 082310 00 05 6 99 Disseminat de Sant Pere de Ribes - 72 61 133
Entitat singular 082310 00 06 9 00 Torres, les - 23 28 51
Nucli 082310 00 06 9 01 Torres, les - 16 26 42
Disseminat 082310 00 06 9 99 Disseminat de les Torres - 7 2 9
Entitat singular 082310 00 07 5 00 Can Lloses-Can Marcer - 204 182 386
Nucli 082310 00 07 5 01 Can Lloses-Can Marcer - 194 176 370
Disseminat 082310 00 07 5 99 Disseminat de Can Lloses-Can Marcer - 10 6 16
Entitat singular 082310 00 08 1 00 Vallpineda - 623 596 1219
Nucli 082310 00 08 1 01 Vallpineda - 623 596 1219
Entitat singular 082310 00 09 4 00 Cards, els - 157 148 305
Nucli 082310 00 09 4 01 Cards, els - 157 148 305
Entitat singular 082310 00 10 8 00 Mas d'en Serra, el - 607 607 1214
Nucli 082310 00 10 8 01 Mas d'en Serra, el - 607 607 1214
Entitat singular 082310 00 11 5 00 Vilanoveta - 13 11 24
Nucli 082310 00 11 5 01 Vilanoveta - 13 11 24
Entitat singular 082310 00 12 0 00 Can Pere de la Plana - 206 186 392
Nucli 082310 00 12 0 01 Can Pere de la Plana - 200 182 382
Disseminat 082310 00 12 0 99 Disseminat de Can Pere de la Plana - 6 4 10
Entitat singular 082310 00 13 6 00 Colls, els - 259 248 507
Nucli 082310 00 13 6 01 Colls, els - 259 248 507
Entitat singular 082310 00 14 1 00 Garrofers, els - 5 9 14
Nucli 082310 00 14 1 01 Garrofers, els - 5 9 14
Entitat singular 082310 00 15 4 00 Mas Alba - 208 192 400
Nucli 082310 00 15 4 01 Mas Alba - 208 192 400
Disseminat 082310 00 15 4 99 Disseminat de Mas Alba - 0 0 0
Entitat singular 082310 00 16 7 00 Mas Perers, el - 27 27 54
Nucli 082310 00 16 7 01 Mas Perers, el - 27 27 54
Entitat singular 082310 00 17 3 00 Torre del Veguer - 5 6 11
Nucli 082310 00 17 3 01 Torre del Veguer - 5 6 11
Entitat singular 082310 00 18 9 00 Vinyals, els - 62 50 112
Nucli 082310 00 18 9 01 Vinyals, els - 46 41 87
Disseminat 082310 00 18 9 99 Disseminat dels Vinyals - 16 9 25
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082310 01 Amèriques, les Urbanització
Unitat població 082310 02 Can Lloses Urbanització
Unitat població 082310 03 Can Macià Urbanització
Unitat població 082310 04 Can Puig Urbanització
Unitat població 082310 05 Cards, els Urbanització
Unitat població 082310 06 Colls, els Urbanització
Unitat població 082310 07 Mas Albà, el Urbanització
Unitat població 082310 08 Mas d'en Serra, el Urbanització
Unitat població 082310 09 Mas Perers, el Urbanització
Unitat població 082310 10 Minivil.les Urbanització
Unitat població 082310 11 Mirador de Sitges, el Urbanització
Unitat població 082310 12 Parellades, les Barri
Unitat població 082310 13 Pineda Parc Urbanització
Unitat població 082310 14 Puigmoltó Caseria
Unitat població 082310 15 Racó, el Urbanització
Unitat població 082310 16 Rocamar Urbanització
Unitat població 082310 17 Roquetes, les Població
Unitat població 082310 18 Sant Pere de Ribes Població
Unitat població 082310 19 Sota-ribes Raval
Unitat població 082310 20 Torre del Veguer, la Urbanització
Unitat població 082310 21 Torres, les Veïnat
Unitat població 082310 22 Vallpineda Urbanització
Unitat població 082310 23 Vilanoveta Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 01009
 • 01010
 • 01011
 • 01012
 • 01013
 • 01014
 • 01015
 • 01016
 • 01017

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 14 Vilanova i la Geltrú
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP43 Garraf
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC17 Garraf
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 17 Garraf
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1976-09-03 Canvi de nom
 • Abans: 082310 San Pedro de Ribas
 • Després: 082310 Sant Pere de Ribes
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 40,70 Km2 44 m
 • Després: 40,79 Km2 44 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP43 Garraf
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT01 Metropolità
 • Després: AT08 Penedès