082310 Sant Pere de Ribes M

Característiques generals
Valor
Superfície 40,79 Km2
Altitud 44 m
Població (a 01-01-2017) 30142 h
Litoral
Capital Sant Pere de Ribes
Distància -
Codi ajuntament 0823100000

Divisió territorial postal

 • 08810
 • 08812

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2017)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082310 00 00 0 00 Sant Pere de Ribes
Entitat singular 082310 00 01 7 00 Can Macià - 89 107 196
Nucli 082310 00 01 7 01 Can Macià - 89 107 196
Entitat singular 082310 00 02 2 00 Puigmoltó - 84 73 157
Nucli 082310 00 02 2 01 Puigmoltó - 73 66 139
Disseminat 082310 00 02 2 99 Disseminat de Puigmoltó - 11 7 18
Entitat singular 082310 00 03 8 00 Rocamar - 230 203 433
Nucli 082310 00 03 8 01 Rocamar - 230 203 433
Entitat singular 082310 00 04 3 00 Roquetes, les - 6225 6080 12305
Nucli 082310 00 04 3 01 Roquetes, les - 6225 6080 12305
Entitat singular 082310 00 05 6 00 Sant Pere de Ribes - 6183 6483 12666
Nucli 082310 00 05 6 01 Sant Pere de Ribes - 6118 6429 12547
Disseminat 082310 00 05 6 99 Disseminat de Sant Pere de Ribes - 65 54 119
Entitat singular 082310 00 06 9 00 Torres, les - 26 22 48
Nucli 082310 00 06 9 01 Torres, les - 16 18 34
Disseminat 082310 00 06 9 99 Disseminat de les Torres - 10 4 14
Entitat singular 082310 00 07 5 00 Can Lloses-Can Marcer - 168 173 341
Nucli 082310 00 07 5 01 Can Lloses-Can Marcer - 164 170 334
Disseminat 082310 00 07 5 99 Disseminat de Can Lloses-Can Marcer - 4 3 7
Entitat singular 082310 00 08 1 00 Vallpineda - 618 549 1167
Nucli 082310 00 08 1 01 Vallpineda - 618 549 1167
Entitat singular 082310 00 09 4 00 Cards, els - 143 135 278
Nucli 082310 00 09 4 01 Cards, els - 143 135 278
Entitat singular 082310 00 10 8 00 Mas d'en Serra, el - 650 606 1256
Nucli 082310 00 10 8 01 Mas d'en Serra, el - 650 606 1256
Entitat singular 082310 00 11 5 00 Vilanoveta - 13 15 28
Nucli 082310 00 11 5 01 Vilanoveta - 13 15 28
Entitat singular 082310 00 12 0 00 Can Pere de la Plana - 171 160 331
Nucli 082310 00 12 0 01 Can Pere de la Plana - 165 157 322
Disseminat 082310 00 12 0 99 Disseminat de Can Pere de la Plana - 6 3 9
Entitat singular 082310 00 13 6 00 Colls, els - 238 207 445
Nucli 082310 00 13 6 01 Colls, els - 238 207 445
Entitat singular 082310 00 14 1 00 Garrofers, els - 8 12 20
Nucli 082310 00 14 1 01 Garrofers, els - 8 12 20
Entitat singular 082310 00 15 4 00 Mas Alba - 171 145 316
Nucli 082310 00 15 4 01 Mas Alba - 171 145 316
Disseminat 082310 00 15 4 99 Disseminat de Mas Alba - 0 0 0
Entitat singular 082310 00 16 7 00 Mas Perers, el - 20 21 41
Nucli 082310 00 16 7 01 Mas Perers, el - 20 21 41
Entitat singular 082310 00 17 3 00 Torre del Veguer - 3 6 9
Nucli 082310 00 17 3 01 Torre del Veguer - 3 6 9
Entitat singular 082310 00 18 9 00 Vinyals, els - 55 50 105
Nucli 082310 00 18 9 01 Vinyals, els - 45 39 84
Disseminat 082310 00 18 9 99 Disseminat dels Vinyals - 10 11 21
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082310 01 Amèriques, les Urbanització
Unitat població 082310 02 Can Lloses Urbanització
Unitat població 082310 03 Can Macià Urbanització
Unitat població 082310 04 Can Puig Urbanització
Unitat població 082310 05 Cards, els Urbanització
Unitat població 082310 06 Colls, els Urbanització
Unitat població 082310 07 Mas Albà, el Urbanització
Unitat població 082310 08 Mas d'en Serra, el Urbanització
Unitat població 082310 09 Mas Perers, el Urbanització
Unitat població 082310 10 Minivil.les Urbanització
Unitat població 082310 11 Mirador de Sitges, el Urbanització
Unitat població 082310 12 Parellades, les Barri
Unitat població 082310 13 Pineda Parc Urbanització
Unitat població 082310 14 Puigmoltó Caseria
Unitat població 082310 15 Racó, el Urbanització
Unitat població 082310 16 Rocamar Urbanització
Unitat població 082310 17 Roquetes, les Població
Unitat població 082310 18 Sant Pere de Ribes Població
Unitat població 082310 19 Sota-ribes Raval
Unitat població 082310 20 Torre del Veguer, la Urbanització
Unitat població 082310 21 Torres, les Veïnat
Unitat població 082310 22 Vallpineda Urbanització
Unitat població 082310 23 Vilanoveta Població

Seccions censals (a 01-01-2017)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 01009
 • 01010
 • 01011
 • 01012
 • 01013
 • 01014
 • 01015
 • 01016
 • 01017

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 14 Vilanova i la Geltrú
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP43 Garraf
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC17 Garraf
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 17 Garraf
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1976-09-03 Canvi de nom
 • Abans: 082310 San Pedro de Ribas
 • Després: 082310 Sant Pere de Ribes
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 40,70 Km2 44 m
 • Després: 40,79 Km2 44 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP43 Garraf
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT01 Metropolità
 • Després: AT08 Penedès

Índex [+]

Sou aquí: