082384 Sant Quirze del Vallès M

Característiques generals
Valor
Superfície 14,04 Km2
Altitud 188 m
Població (a 01-01-2017) 19867 h
Litoral No
Capital Sant Quirze del Vallès
Distància -
Codi ajuntament 0823840003

Divisió territorial postal

 • 08192

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2017)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082384 00 00 0 00 Sant Quirze del Vallès
Entitat singular 082384 00 01 7 00 Fonts, les - 1065 1114 2179
Nucli 082384 00 01 7 01 Fonts, les - 925 971 1896
Disseminat 082384 00 01 7 99 Disseminat de les Fonts - 140 143 283
Entitat singular 082384 00 02 2 00 Poble-sec, el - 202 180 382
Nucli 082384 00 02 2 01 Poble-sec, el - 202 180 382
Entitat singular 082384 00 03 8 00 Rosales, los - 97 100 197
Nucli 082384 00 03 8 01 Rosales, los - 97 100 197
Entitat singular 082384 00 04 3 00 Sant Quirze del Vallès - 2148 2433 4581
Nucli 082384 00 04 3 01 Sant Quirze del Vallès - 2125 2414 4539
Disseminat 082384 00 04 3 99 Disseminat de Sant Quirze del Vallès - 23 19 42
Entitat singular 082384 00 05 6 00 Colònia Castelltort, la - 147 136 283
Nucli 082384 00 05 6 01 Colònia Castelltort, la - 146 136 282
Disseminat 082384 00 05 6 99 Disseminat de la Colònia Castelltort - 1 0 1
Entitat singular 082384 00 06 9 00 Can Casablanques - 1890 1894 3784
Nucli 082384 00 06 9 01 Can Casablanques - 1890 1894 3784
Entitat singular 082384 00 08 1 00 Can Pallars i Llobateres - 610 688 1298
Nucli 082384 00 08 1 01 Can Pallars i Llobateres - 589 610 1199
Disseminat 082384 00 08 1 99 Disseminat de Can Pallars i Llobateres - 21 78 99
Entitat singular 082384 00 10 8 00 Castellet, el - 145 130 275
Nucli 082384 00 10 8 01 Castellet, el - 145 130 275
Disseminat 082384 00 10 8 99 Disseminat del Castellet - 0 0 0
Entitat singular 082384 00 11 5 00 Mas Duran - 1111 1123 2234
Nucli 082384 00 11 5 01 Mas Duran - 1111 1123 2234
Entitat singular 082384 00 13 6 00 Sant Quirze Jardí - 471 464 935
Nucli 082384 00 13 6 01 Sant Quirze Jardí - 471 464 935
Entitat singular 082384 00 15 4 00 Vall Suau i Can Feliu - 1265 1313 2578
Nucli 082384 00 15 4 01 Vall Suau i Can Feliu - 1265 1313 2578
Entitat singular 082384 00 16 7 00 Vallès Parc - 564 577 1141
Nucli 082384 00 16 7 01 Vallès Parc - 564 577 1141
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082384 01 Can Casablanques Polígon industrial
Unitat població 082384 02 Can Casablanques Urbanització
Unitat població 082384 03 Can Feliu Urbanització
Unitat població 082384 04 Can Pallars Urbanització
Unitat població 082384 05 Can Torres i Can Llobet Polígon industrial
Unitat població 082384 06 Castellet, el Caseria
Unitat població 082384 07 Castelltort Caseria
Unitat població 082384 08 Fonts, les Barri
Unitat població 082384 09 Poble-sec, el Barri
Unitat població 082384 10 Polígon Industrial del Sud-est, el Polígon industrial
Unitat població 082384 11 Rosales, los Raval
Unitat població 082384 12 Sant Quirze del Vallès Població
Unitat població 082384 13 Sant Quirze Jardí Urbanització
Unitat població 082384 14 Sant Quirze Parc Urbanització
Unitat població 082384 15 Serra de Galliners, la Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2017)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 01009
 • 01010
 • 01011
 • 01012

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 13 Sabadell
Divisió territorial educativa DE02 Vallès Occidental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP37 Sabadell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC40 Vallès Occidental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 40 Vallès Occidental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 082384 San Quirico de Tarrasa
 • Després: 082384 Sant Quirze del Vallès
1995-01-09 Alteració límits municipals
 • Abans: 14,30 Km2
 • Després: - Km2
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: Km2 188 m
 • Després: 14,04 Km2 188 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP37 Sabadell

Índice [+]

Usted está aquí: