Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 18,97 Km2
Altitud 162 m
Població (a 01-01-2020) 12841 h
Litoral No
Capital Sant Sadurní d'Anoia
Distància -
Codi ajuntament 0824010007

Divisió territorial postal

 • 08770

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082401 00 00 0 00 Sant Sadurní d'Anoia
Entitat singular 082401 00 01 7 00 Can Benet de la Prua - 36 34 70
Nucli 082401 00 01 7 01 Can Benet de la Prua - 33 34 67
Disseminat 082401 00 01 7 99 Disseminat de Can Benet de la Prua - 3 0 3
Entitat singular 082401 00 02 2 00 Can Catassús - 52 44 96
Nucli 082401 00 02 2 01 Can Catassús - 52 44 96
Entitat singular 082401 00 03 8 00 Espiells - 25 18 43
Nucli 082401 00 03 8 01 Espiells - 25 18 43
Entitat singular 082401 00 04 3 00 Monistrol d'Anoia - 11 7 18
Nucli 082401 00 04 3 01 Monistrol d'Anoia - 7 5 12
Disseminat 082401 00 04 3 99 Disseminat de Monistrol d'Anoia - 4 2 6
Entitat singular 082401 00 05 6 00 Sant Sadurní d'Anoia - 6204 6410 12614
Nucli 082401 00 05 6 01 Sant Sadurní d'Anoia - 6155 6355 12510
Disseminat 082401 00 05 6 99 Disseminat de Sant Sadurní d'Anoia - 49 55 104
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082401 01 Can Benet de la Prua Caseria
Unitat població 082401 02 Can Catassús Raval
Unitat població 082401 03 Can Ferrer del Mas Caseria
Unitat població 082401 04 Can Romeu Barri
Unitat població 082401 05 Espiells Població
Unitat població 082401 06 Fàbrica, la Barri
Unitat població 082401 07 Molí d'en Guineu, el Caseria
Unitat població 082401 08 Monistrol d'Anoia Població
Unitat població 082401 09 Portell, el Urbanització
Unitat població 082401 10 Sant Sadurní d'Anoia Vila
Unitat població 082401 11 Vilarnau Raval

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 09 Vilafranca del Penedès
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP40 Alt Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC03 Alt Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 03 Alt Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-01-31 Canvi de nom
 • Abans: 082401 San Sadurni de Noya
 • Després: 082401 Sant Sadurní d'Anoia
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 18,70 Km2 162 m
 • Després: 18,97 Km2 162 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP40 Alt Penedès
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT01 Metropolità
 • Després: AT08 Penedès