Saltar al contingut principal

082418 Sant Sadurní d'Osormort

Característiques generals
Valor
Superfície 30,59 Km2
Altitud 531 m
Població (a 01-01-2019) 78 h
Litoral No
Capital Sant Sadurní d'Osormort
Distància -
Codi ajuntament 0824180001

Divisió territorial postal

  • 08504

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082418 00 00 0 00 Sant Sadurní d'Osormort
Entitat singular 082418 00 01 7 00 Sant Sadurní d'Osormort - 47 31 78
Disseminat 082418 00 01 7 99 Sant Sadurní d'Osormort -Disseminat- - 47 31 78
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082418 01 Bojons Urbanització
Unitat població 082418 02 Sant Sadurní d'Osormort Caseria
Unitat població 082418 03 Verneda de Sant Feliu, la Caseria

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 082418 San Saturnino de Osomort
  • Després: 082418 Sant Sadurní d'Osormort
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 30,90 Km2 531 m
  • Després: 30,59 Km2 531 m