Saltar al contingut principal

082439 Santa Cecília de Voltregà

Característiques generals
Valor
Superfície 8,63 Km2
Altitud 519 m
Població (a 01-01-2019) 187 h
Litoral No
Capital Santa Cecília de Voltregà
Distància -
Codi ajuntament 0824390004

Divisió territorial postal

  • 08509

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082439 00 00 0 00 Santa Cecília de Voltregà
Entitat singular 082439 00 01 7 00 Santa Cecília de Voltregà - 99 88 187
Disseminat 082439 00 01 7 99 Santa Cecília de Voltregà -Disseminat- - 99 88 187
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082439 01 Santa Cecília de Voltregà Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 082439 Santa Cecilia de Voltregá
  • Després: 082439 Santa Cecília de Voltregà
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 8,60 Km2 519 m
  • Després: 8,63 Km2 519 m