Saltar al contingut principal

082460 Santa Eugènia de Berga

Característiques generals
Valor
Superfície 6,98 Km2
Altitud 538 m
Població (a 01-01-2019) 2248 h
Litoral No
Capital Santa Eugènia de Berga
Distància -
Codi ajuntament 0824600000

Divisió territorial postal

 • 08507

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082460 00 00 0 00 Santa Eugènia de Berga
Entitat singular 082460 00 01 7 00 Santa Eugènia de Berga - 914 878 1792
Nucli 082460 00 01 7 01 Santa Eugènia de Berga - 859 820 1679
Disseminat 082460 00 01 7 99 Disseminat de Santa Eugènia de Berga - 55 58 113
Entitat singular 082460 00 03 8 00 Raval de Taradell, el - 228 228 456
Nucli 082460 00 03 8 01 Raval de Taradell, el - 211 204 415
Disseminat 082460 00 03 8 99 Disseminat del Raval de Taradell - 17 24 41
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082460 01 Calldetenes Població
Unitat població 082460 02 Santa Eugènia de Berga Població
Unitat població 082460 03 Serrat de Calldetenes, el Raval

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 082460 Santa Eugenia de Berga
 • Després: 082460 Santa Eugènia de Berga
1991-07-24 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: Km2 538 m
 • Després: 7,19 Km2 538 m
1991-07-24 Alteració límits municipals
 • Abans: 6,30 Km2
 • Després: 7,19 Km2
1995-07-24 Alteració límits municipals
 • Abans: 7,19 Km2
 • Després: - Km2
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: Km2 538 m
 • Després: 6,98 Km2 538 m