Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 8,31 Km2
Altitud 146 m
Població (a 01-01-2020) 33334 h
Litoral No
Capital Barberà del Vallès
Distància -
Codi ajuntament 0825200000

Divisió territorial postal

 • 08210

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082520 00 00 0 00 Barberà del Vallès
Entitat singular 082520 00 02 2 00 Barberà del Vallès - 12833 13393 26226
Nucli 082520 00 02 2 01 Barberà del Vallès - 12826 13387 26213
Disseminat 082520 00 02 2 99 Disseminat de Barberà del Vallès - 7 6 13
Entitat singular 082520 00 03 8 00 Romànica, la - 3562 3546 7108
Nucli 082520 00 03 8 01 Romànica, la - 3557 3538 7095
Disseminat 082520 00 03 8 99 Disseminat de la Romànica - 5 8 13
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082520 01 Barberà del Vallès Ciutat
Unitat població 082520 02 Can Gorgs Barri
Unitat població 082520 03 Ciutat Badia Barri
Unitat població 082520 04 Polígon A Polígon industrial
Unitat població 082520 05 Polígon B Polígon industrial
Unitat població 082520 06 Polígon C Polígon industrial
Unitat població 082520 07 Provasa Polígon industrial
Unitat població 082520 08 Romànica, la Raval

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 01009
 • 01010
 • 01011
 • 01018
 • 01019
 • 01020
 • 01021
 • 01022
 • 01023
 • 01024
 • 01025
 • 01026
 • 01027
 • 01028
 • 01029

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 19 Cerdanyola del Vallès
Divisió territorial educativa DE02 Vallès Occidental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Entitat/s metropolitana/es 8200120002 EMP dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus
Àrea/es policial/s ABP31 Cerdanyola
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC40 Vallès Occidental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes AM01 Àrea metropolitana de Barcelona
Comarques i Aran 40 Vallès Occidental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-03-05 Canvi de nom
 • Abans: 082520 Santa María de Barbará
 • Després: 082520 Barberà del Vallès
1994-03-14 Desagregació múltiple de municipis Abans:
 • 082520 Barberà del Vallès
 • 082665 Cerdanyola del Vallès
Després:
 • 082520 Barberà del Vallès
 • 082665 Cerdanyola del Vallès
 • 089045 Badia
1998-10-27 Alteració límits municipals
 • Abans: 8,31 Km2
 • Després: - Km2
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: Km2 146 m
 • Després: 8,31 Km2 146 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP31 Cerdanyola