Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 61,76 Km2
Altitud 693 m
Població (a 01-01-2019) 2181 h
Litoral No
Capital Esquirol, l'
Distància -
Codi ajuntament 0825410007

Divisió territorial postal

  • 08511
  • 08569

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082541 00 00 0 00 Esquirol, l'
Entitat singular 082541 00 01 7 00 Cantonigròs - 168 171 339
Nucli 082541 00 01 7 01 Cantonigròs - 166 170 336
Disseminat 082541 00 01 7 99 Disseminat de Cantonigròs - 2 1 3
Entitat singular 082541 00 02 2 00 Sant Martí Sescorts - 85 70 155
Nucli 082541 00 02 2 01 Sant Martí Sescorts - 11 6 17
Disseminat 082541 00 02 2 99 Disseminat de Sant Martí Sescorts - 74 64 138
Entitat singular 082541 00 03 8 00 Esquirol, l' - 840 825 1665
Nucli 082541 00 03 8 01 Esquirol, l' - 779 781 1560
Disseminat 082541 00 03 8 99 Disseminat de l'Esquirol - 61 44 105
Entitat singular 082541 00 04 3 00 Sant Julià de Cabrera - 12 10 22
Disseminat 082541 00 04 3 99 Sant Julià de Cabrera -Disseminat- - 12 10 22
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082541 01 Cantonigròs Població
Unitat població 082541 02 Collell, el Urbanització
Unitat població 082541 03 Creu de Balà, la Urbanització
Unitat població 082541 04 Espòrting, l' Urbanització
Unitat població 082541 05 Gorgues, les Urbanització
Unitat població 082541 06 Pedró, el Urbanització
Unitat població 082541 07 Santa Maria de Corcó Població
Unitat població 082541 08 Sant Martí Sescorts Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 082541 Santa María de Corcó
  • Després: 082541 Santa Maria de Corcó
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 62,00 Km2 693 m
  • Després: 61,76 Km2 693 m
2014-06-04 Canvi de nom
  • Abans: 082541 Santa Maria de Corcó
  • Després: 082541 Esquirol, l'