082592 Santa Maria de Palautordera M

Característiques generals
Valor
Superfície 16,84 Km2
Altitud 208 m
Població (a 01-01-2017) 9286 h
Litoral No
Capital Santa Maria de Palautordera
Distància -
Codi ajuntament 0825920002

Divisió territorial postal

  • 08460

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2017)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082592 00 00 0 00 Santa Maria de Palautordera
Entitat singular 082592 00 01 7 00 Barqueres, les - 393 355 748
Nucli 082592 00 01 7 01 Barqueres, les - 323 294 617
Disseminat 082592 00 01 7 99 Disseminat de les Barqueres - 70 61 131
Entitat singular 082592 00 02 2 00 Remei, el - 215 187 402
Nucli 082592 00 02 2 01 Remei, el - 188 167 355
Disseminat 082592 00 02 2 99 Disseminat del Remei - 27 20 47
Entitat singular 082592 00 03 8 00 Virgili, el Temple i Ca n'Abril, el - 932 967 1899
Nucli 082592 00 03 8 01 Virgili, el Temple i Ca n'Abril, el - 896 936 1832
Disseminat 082592 00 03 8 99 Disseminat del Virgili, el Temple i Ca n'Abril - 36 31 67
Entitat singular 082592 00 04 3 00 Sanata - 477 463 940
Nucli 082592 00 04 3 01 Sanata - 435 424 859
Disseminat 082592 00 04 3 99 Disseminat de Sanata - 42 39 81
Entitat singular 082592 00 05 6 00 Santa Maria de Palautordera - 2645 2652 5297
Nucli 082592 00 05 6 01 Santa Maria de Palautordera - 2645 2652 5297
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082592 01 Bruguers, els Urbanització
Unitat població 082592 02 Can Barceló Urbanització
Unitat població 082592 03 Can Bosc Urbanització
Unitat població 082592 04 Can Farinetes Urbanització
Unitat població 082592 05 Can Garriga Urbanització
Unitat població 082592 06 Can Pagà Urbanització
Unitat població 082592 07 Can Portell Urbanització
Unitat població 082592 08 Can Ram Urbanització
Unitat població 082592 09 Can Sala Urbanització
Unitat població 082592 10 Pont Trencat, el Raval
Unitat població 082592 11 Santa Maria de Palautordera Vila
Unitat població 082592 12 Serra, la Raval
Unitat població 082592 13 Virgili, el Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2017)

  • 01001
  • 01002
  • 01003
  • 01004

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 03 Granollers
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP32 Granollers
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC41 Vallès Oriental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 41 Vallès Oriental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-05-13 Canvi de nom
  • Abans: 082592 Santa María de Palautordera
  • Després: 082592 Santa Maria de Palautordera
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 17,10 Km2 208 m
  • Després: 16,84 Km2 208 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP32 Granollers

Índex [+]

Sou aquí: