082649 Sant Vicenç de Montalt M

Característiques generals
Valor
Superfície 8,10 Km2
Altitud 143 m
Població (a 01-01-2017) 6272 h
Litoral
Capital Sant Vicenç de Montalt
Distància -
Codi ajuntament 0826490004

Divisió territorial postal

  • 08394

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2017)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082649 00 00 0 00 Sant Vicenç de Montalt
Entitat singular 082649 00 01 7 00 Sant Vicenç de Montalt - 1487 1499 2986
Nucli 082649 00 01 7 01 Sant Vicenç de Montalt - 1484 1495 2979
Disseminat 082649 00 01 7 99 Disseminat de Sant Vicenç de Montalt - 3 4 7
Entitat singular 082649 00 02 2 00 Baix Poble - 589 642 1231
Nucli 082649 00 02 2 01 Baix Poble - 589 642 1231
Entitat singular 082649 00 03 8 00 Balís, el - 58 56 114
Nucli 082649 00 03 8 01 Balís, el - 58 56 114
Entitat singular 082649 00 08 1 00 Passeig del Marquès de Casa Riera, el - 99 101 200
Nucli 082649 00 08 1 01 Passeig del Marquès de Casa Riera, el - 99 101 200
Entitat singular 082649 00 15 4 00 Riera de Torrentbò - 89 90 179
Nucli 082649 00 15 4 01 Riera de Torrentbò - 89 90 179
Entitat singular 082649 00 20 6 00 Ànimes, les - 540 497 1037
Disseminat 082649 00 20 6 99 Ànimes, les -Disseminat- - 540 497 1037
Entitat singular 082649 00 21 3 00 Plana d'en Manent, la - 2 2 4
Disseminat 082649 00 21 3 99 Plana d'en Manent, la -Disseminat- - 2 2 4
Entitat singular 082649 00 22 8 00 Supermaresme-la Ferrera - 97 89 186
Disseminat 082649 00 22 8 99 Supermaresme-la Ferrera -Disseminat- - 97 89 186
Entitat singular 082649 00 23 4 00 Regadiu Nord, el - 69 69 138
Nucli 082649 00 23 4 01 Regadiu Nord, el - 69 69 138
Entitat singular 082649 00 24 9 00 Regadiu Sud, el - 106 91 197
Nucli 082649 00 24 9 01 Regadiu Sud, el - 106 91 197
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082649 01 Bellesguard Urbanització
Unitat població 082649 02 Bilbenyes, les Urbanització
Unitat població 082649 03 Can Boada Urbanització
Unitat població 082649 04 Can Pi Urbanització
Unitat població 082649 05 Can Ripoll Urbanització
Unitat població 082649 06 Comadebò Urbanització
Unitat població 082649 07 Cortesa, la Urbanització
Unitat població 082649 08 Ferrera, la Urbanització
Unitat població 082649 09 Milans del Bosc Urbanització
Unitat població 082649 10 Montaltnou Urbanització
Unitat població 082649 11 Montalt Parc Urbanització
Unitat població 082649 12 Passeig del Marquès de Casa Riera,el Urbanització
Unitat població 082649 13 Pedró, el Urbanització
Unitat població 082649 14 Plana d'en Manent, la Urbanització
Unitat població 082649 15 Riera de Caldetes, la Urbanització
Unitat població 082649 16 Rocar, el Urbanització
Unitat població 082649 17 Santa Maria del Balís Urbanització
Unitat població 082649 18 Sant Vicenç de Montalt Població
Unitat població 082649 19 Supermaresme Urbanització
Unitat població 082649 20 Tres Torres, les Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2017)

  • 01001
  • 01002
  • 01003
  • 01004

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 04 Mataró
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS06 Barcelonès Nord i Maresme
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP33 Mataró
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC21 Maresme
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 21 Maresme
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 082649 San Vicente de Mont-Alt
  • Després: 082649 Sant Vicenç de Montalt
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 8,00 Km2 143 m
  • Després: 8,10 Km2 143 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP33 Mataró

Índex [+]

Sou aquí: