Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 30,59 Km2
Altitud 82 m
Població (a 01-01-2020) 57855 h
Litoral No
Capital Cerdanyola del Vallès
Distància -
Codi ajuntament 0826650006

Divisió territorial postal

 • 08193
 • 08290

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082665 00 00 0 00 Cerdanyola del Vallès
Entitat singular 082665 00 01 7 00 Cerdanyola del Vallès - 26808 28109 54917
Nucli 082665 00 01 7 01 Cerdanyola del Vallès - 26734 28057 54791
Disseminat 082665 00 01 7 99 Disseminat de Cerdanyola del Vallès - 74 52 126
Entitat singular 082665 00 03 8 00 Bellaterra - 1476 1462 2938
Nucli 082665 00 03 8 01 Bellaterra - 1443 1431 2874
Disseminat 082665 00 03 8 99 Disseminat de Bellaterra - 33 31 64
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082665 01 Antolí -
Unitat població 082665 02 Banús -
Unitat població 082665 03 Bellaterra Urbanització
Unitat població 082665 04 Can Cerdà Urbanització
Unitat població 082665 05 Can Fatjó dels Aurons Urbanització
Unitat població 082665 06 Cerdanyola del Vallès Població
Unitat població 082665 07 Cerdanyola 2000 -
Unitat població 082665 08 Ciutat Badia Barri
Unitat població 082665 09 Clota, la Polígon industrial
Unitat població 082665 10 Cordelles -
Unitat població 082665 11 Fontetes, les -
Unitat població 082665 12 Montflorit Urbanització
Unitat població 082665 13 Parc Tecnològic del Vallès -
Unitat població 082665 14 Serragalliners -
Unitat població 082665 15 Serraparera Urbanització
Unitat població 082665 16 Sínia, la -
Unitat població 082665 17 Terranova Urbanització
Unitat població 082665 18 Turó de Sant Pau, el Urbanització
Unitat població 082665 19 Turonet, el Urbanització
Unitat població 082665 20 Universitat Autònoma de Barcelona, la Divers
Unitat població 082665 21 Uralita Polígon industrial
Unitat població 082665 22 Xarau -
Unitat població 082665 23 Xops, els -

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 01009
 • 01010
 • 01011
 • 01012
 • 01013
 • 01014
 • 01015
 • 01016
 • 01017
 • 01018
 • 01019
 • 01020
 • 01027
 • 01028
 • 01029
 • 01030
 • 01031
 • 01032
 • 01033
 • 01034
 • 01035
 • 01036
 • 01037
 • 01038
 • 01039
 • 01040

Entitats municipals descentralitzades
Codi oficial Nom oficial
7007170005 Bellaterra
Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 19 Cerdanyola del Vallès
Divisió territorial educativa DE02 Vallès Occidental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Entitat/s metropolitana/es 8200120002 EMP dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus
Àrea/es policial/s ABP31 Cerdanyola
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC40 Vallès Occidental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes AM01 Àrea metropolitana de Barcelona
Comarques i Aran 40 Vallès Occidental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 082665 Sardanyola
 • Després: 082665 Cerdanyola del Vallès
1994-03-14 Desagregació múltiple de municipis Abans:
 • 082520 Barberà del Vallès
 • 082665 Cerdanyola del Vallès
Després:
 • 082520 Barberà del Vallès
 • 082665 Cerdanyola del Vallès
 • 089045 Badia
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 30,56 Km2 82 m
 • Després: 30,59 Km2 82 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP31 Cerdanyola