Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 22,17 Km2
Altitud 222 m
Població (a 01-01-2020) 2988 h
Litoral No
Capital Vallgorguina
Distància -
Codi ajuntament 0829430008

Divisió territorial postal

  • 08471

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082943 00 00 0 00 Vallgorguina
Entitat singular 082943 00 01 7 00 Vallgorguina - 647 625 1272
Nucli 082943 00 01 7 01 Vallgorguina - 490 470 960
Disseminat 082943 00 01 7 99 Disseminat de Vallgorguina - 157 155 312
Entitat singular 082943 00 02 2 00 Baronia del Montseny i Can Bosc - 197 186 383
Nucli 082943 00 02 2 01 Baronia del Montseny i Can Bosc - 197 186 383
Entitat singular 082943 00 03 8 00 Canadà Parc - 427 396 823
Nucli 082943 00 03 8 01 Canadà Parc - 427 396 823
Entitat singular 082943 00 04 3 00 Collsacreu - 44 45 89
Nucli 082943 00 04 3 01 Collsacreu - 44 45 89
Entitat singular 082943 00 05 6 00 Can Puigdemir - 198 223 421
Nucli 082943 00 05 6 01 Can Puigdemir - 197 223 420
Disseminat 082943 00 05 6 99 Disseminat de Can Puigdemir - 1 0 1
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082943 01 Baronia del Montseny, la Urbanització
Unitat població 082943 02 Canadà Parc Urbanització
Unitat població 082943 03 Can Bosc Urbanització
Unitat població 082943 04 Can Puigdemir Urbanització
Unitat població 082943 05 Collsacreu Urbanització
Unitat població 082943 06 Pocafarina Veïnat
Unitat població 082943 07 Santa Eulàlia de Tapioles Veïnat
Unitat població 082943 08 Vallgorguina Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 03 Granollers
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP32 Granollers
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC41 Vallès Oriental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 41 Vallès Oriental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 22,00 Km2 222 m
  • Després: 22,17 Km2 222 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP32 Granollers