Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 22,34 Km2
Altitud 757 m
Població (a 01-01-2020) 419 h
Litoral No
Capital Vilada
Distància -
Codi ajuntament 0829940003

Divisió territorial postal

  • 08613

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082994 00 00 0 00 Vilada
Entitat singular 082994 00 01 7 00 Vilada - 221 198 419
Nucli 082994 00 01 7 01 Vilada - 182 165 347
Disseminat 082994 00 01 7 99 Disseminat de Vilada - 39 33 72
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082994 01 Vilada Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 08 Berga
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP19 Berguedà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC14 Berguedà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 14 Berguedà
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP19 Berguedà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 22,50 Km2 757 m
  • Després: 22,34 Km2 757 m