Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 20,13 Km2
Altitud 274 m
Població (a 01-01-2020) 7545 h
Litoral No
Capital Viladecavalls
Distància -
Codi ajuntament 0830080001

Divisió territorial postal

 • 08232

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 083008 00 00 0 00 Viladecavalls
Entitat singular 083008 00 01 7 00 Viladecavalls - 986 1012 1998
Nucli 083008 00 01 7 01 Viladecavalls - 965 993 1958
Disseminat 083008 00 01 7 99 Disseminat de Viladecavalls - 21 19 40
Entitat singular 083008 00 02 2 00 Can Corbera - 155 148 303
Nucli 083008 00 02 2 01 Can Corbera - 151 147 298
Disseminat 083008 00 02 2 99 Disseminat de Can Corbera - 4 1 5
Entitat singular 083008 00 03 8 00 Can Mir - 1 0 1
Disseminat 083008 00 03 8 99 Can Mir -Disseminat- - 1 0 1
Entitat singular 083008 00 04 3 00 Can Tries - 1186 1173 2359
Nucli 083008 00 04 3 01 Can Tries - 1186 1173 2359
Entitat singular 083008 00 05 6 00 Polígon industrial Can Tries - 6 4 10
Disseminat 083008 00 05 6 99 Polígon industrial Can Tries -Disseminat- - 6 4 10
Entitat singular 083008 00 06 9 00 Can Turu - 556 557 1113
Nucli 083008 00 06 9 01 Can Turu - 516 550 1066
Disseminat 083008 00 06 9 99 Disseminat de Can Turu - 40 7 47
Entitat singular 083008 00 07 5 00 Molinot, el - 14 16 30
Disseminat 083008 00 07 5 99 Molinot, el -Disseminat- - 14 16 30
Entitat singular 083008 00 08 1 00 Planassa, la - 201 189 390
Nucli 083008 00 08 1 01 Planassa, la - 201 189 390
Entitat singular 083008 00 09 4 00 Sant Miquel de Gonteres - 649 683 1332
Nucli 083008 00 09 4 01 Sant Miquel de Gonteres - 613 650 1263
Disseminat 083008 00 09 4 99 Disseminat de Sant Miquel de Gonteres - 36 33 69
Entitat singular 083008 00 10 8 00 Tendera, la - 6 3 9
Disseminat 083008 00 10 8 99 Tendera, la -Disseminat- - 6 3 9
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 083008 01 Can Corbera Urbanització
Unitat població 083008 02 Can Mir Polígon industrial
Unitat població 083008 03 Can Tries Raval
Unitat població 083008 04 Can Tries Industrial Polígon industrial
Unitat població 083008 05 Can Turu Urbanització
Unitat població 083008 06 Molinot, el Caseria
Unitat població 083008 07 Planassa, la Urbanització
Unitat població 083008 08 Sant Miquel de Gonteres Urbanització
Unitat població 083008 09 Tendera, la Caseria
Unitat població 083008 10 Tiursa Caseria
Unitat població 083008 11 Viladecavalls Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01006

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 15 Terrassa
Divisió territorial educativa DE02 Vallès Occidental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP39 Terrassa
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC40 Vallès Occidental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 40 Vallès Occidental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 083008 Viladecaballs
 • Després: 083008 Viladecavalls
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 20,10 Km2 274 m
 • Després: 20,13 Km2 274 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP39 Terrassa