Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 20,39 Km2
Altitud 18 m
Població (a 01-01-2010) 64077 h
Litoral
Capital Viladecans
Distància -
Codi ajuntament 0830150006

Divisió territorial postal

 • 08840

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2010)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 083015 00 00 0 00 Viladecans
Entitat singular 083015 00 01 7 00 Viladecans - 32104 31973 64077
Nucli 083015 00 01 7 01 Viladecans - 32073 31942 64015
Disseminat 083015 00 01 7 99 Disseminat de Viladecans - 31 31 62
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 083015 01 Alba-rosa Urbanització
Unitat població 083015 02 Can Batllori Polígon industrial
Unitat població 083015 03 Can Palmer, Can Sellarès i Congrés Eucarístic Polígon industrial
Unitat població 083015 04 Grup Sant Jordi, el Polígon industrial
Unitat població 083015 05 Marina, la Caseria
Unitat població 083015 06 Mas Ratés, el Urbanització
Unitat població 083015 07 Montserratina, la Urbanització
Unitat població 083015 08 Muntanya i la Roureda, la Urbanització
Unitat població 083015 09 Roca Polígon industrial
Unitat població 083015 10 Sales Raval
Unitat població 083015 11 Torre Roja, la Raval
Unitat població 083015 12 Viladecans Població
Unitat població 083015 13 Zona Industrial, la Divers

Seccions censals (a 01-01-2010)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 01009
 • 01010
 • 01011
 • 01012
 • 01013
 • 01014
 • 01015
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02005
 • 02006
 • 02007
 • 02008
 • 02009
 • 02010
 • 02011
 • 02012
 • 02013
 • 02014
 • 02015
 • 02016
 • 02017
 • 02018
 • 02019
 • 02020
 • 02021
 • 02022
 • 02023
 • 02024
 • 02025
 • 02026
 • 02027
 • 02028
 • 02029

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 21 Gavà
Divisió territorial educativa DE03 Baix Llobregat
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Entitat/s metropolitana/es 8200120002 EMP dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus
8200270005 EMP del Transport
Àrea/es policial/s ABP44 Gavà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT07 Costa de Garraf
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC11 Baix Llobregat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 11 Baix Llobregat
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 20,10 Km2 18 m
 • Després: 20,39 Km2 18 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP44 Gavà