Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 302 m
Població (a 01-01-2018) 12361 h
Litoral No
Capital Vilanova del Camí
Distància -
Codi ajuntament 0830200000

Divisió territorial postal

 • 08788

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 083020 00 00 0 00 Vilanova del Camí
Entitat singular 083020 00 01 7 00 Vilanova del Camí - 6178 6183 12361
Nucli 083020 00 01 7 01 Vilanova del Camí - 6083 6096 12179
Disseminat 083020 00 01 7 99 Disseminat de Vilanova del Camí - 95 87 182
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 083020 01 Cal Titó Masos
Unitat població 083020 02 Moletons, els Raval
Unitat població 083020 03 Polígon Industrial, el Polígon industrial
Unitat població 083020 04 Vilanova del Camí Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 07 Igualada
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP17 Anoia
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC06 Anoia
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 06 Anoia
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 10,50 Km2 302 m
 • Després: 10,30 Km2 302 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP17 Anoia
2002-02-27 Alteració límits municipals
 • Abans: 10,30 Km2
 • Després: - Km2
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT06 Comarques Centrals
 • Després: AT08 Penedès