Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 58,88 Km2
Altitud 558 m
Població (a 01-01-2019) 299 h
Litoral No
Capital Vilanova de Sau
Distància -
Codi ajuntament 0830360009

Divisió territorial postal

  • 08519

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 083036 00 00 0 00 Vilanova de Sau
Entitat singular 083036 00 01 7 00 Sant Andreu de Bancells - 5 3 8
Disseminat 083036 00 01 7 99 Sant Andreu de Bancells -Disseminat- - 5 3 8
Entitat singular 083036 00 02 2 00 Sant Pere de Castanyadell - 3 2 5
Disseminat 083036 00 02 2 99 Sant Pere de Castanyadell -Disseminat- - 3 2 5
Entitat singular 083036 00 03 8 00 Sant Romà de Sau - 16 20 36
Nucli 083036 00 03 8 01 Sant Romà de Sau - 4 5 9
Disseminat 083036 00 03 8 99 Disseminat de Sant Romà de Sau - 12 15 27
Entitat singular 083036 00 04 3 00 Vilanova de Sau - 118 132 250
Nucli 083036 00 04 3 01 Vilanova de Sau - 82 97 179
Disseminat 083036 00 04 3 99 Disseminat de Vilanova de Sau - 36 35 71
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 083036 01 Sant Andreu de Bancells Caseria
Unitat població 083036 02 Sant Pere de Castanyedell Caseria
Unitat població 083036 03 Sant Romà de Sau Colònia
Unitat població 083036 04 Vilanova de Sau Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 58,10 Km2 558 m
  • Després: 58,88 Km2 558 m