Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 0,94 Km2
Altitud 120 m
Població (a 01-01-2010) 13703 h
Litoral No
Capital Badia del Vallès
Distància -
Codi ajuntament 0890450006

Divisió territorial postal

 • 08214

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2010)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 089045 00 00 0 00 Badia del Vallès
Entitat singular 089045 00 01 7 00 Badia del Vallès - 6746 6957 13703
Nucli 089045 00 01 7 01 Badia del Vallès - 6746 6957 13703

Seccions censals (a 01-01-2010)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 01009
 • 01010
 • 01011
 • 01012

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 19 Cerdanyola del Vallès
Divisió territorial educativa DE02 Vallès Occidental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Entitat/s metropolitana/es 8200120002 EMP dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus
Àrea/es policial/s ABP31 Cerdanyola
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Catalunya Central
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC40 Vallès Occidental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 40 Vallès Occidental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1994-03-14 Desagregació múltiple de municipis Abans:
 • 082520 Barberà del Vallès
 • 082665 Cerdanyola del Vallès
Després:
 • 082520 Barberà del Vallès
 • 082665 Cerdanyola del Vallès
 • 089045 Badia
1995-01-11 Canvi de nom
 • Abans: 089045 Badia
 • Després: 089045 Badia del Vallès
1995-01-11 Canvi de capital
 • Abans: Badia
 • Després: Badia del Vallès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 0,91 Km2 116 m
 • Després: 0,94 Km2 120 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP31 Cerdanyola