Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 200 m
Població (a 01-01-2021) 4039 h
Litoral
Capital Begur
Distància -
Codi ajuntament 1701390004

Divisió territorial postal

 • 17213
 • 17255

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2021)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170139 00 00 0 00 Begur
Entitat singular 170139 00 01 7 00 Begur - 1367 1368 2735
Nucli 170139 00 01 7 01 Begur - 655 681 1336
Nucli 170139 00 01 7 02 Pla de ses Vinyes - 0 0 0
Nucli 170139 00 01 7 03 Creu d'en Rallo - 2 2 4
Nucli 170139 00 01 7 04 Valls, es - 16 20 36
Nucli 170139 00 01 7 05 Mas Gispert - 13 12 25
Nucli 170139 00 01 7 06 Mas Prats - 30 24 54
Nucli 170139 00 01 7 07 Residencial Begur - 346 319 665
Nucli 170139 00 01 7 08 Fontansa, sa - 260 270 530
Nucli 170139 00 01 7 09 Font de la Salut - 2 1 3
Nucli 170139 00 01 7 10 Xarmada, la - 25 21 46
Disseminat 170139 00 01 7 99 Disseminat de Begur - 18 18 36
Entitat singular 170139 00 02 2 00 Esclanyà - 380 431 811
Nucli 170139 00 02 2 01 Argiles, les - 86 76 162
Nucli 170139 00 02 2 02 Blanquers - 17 20 37
Nucli 170139 00 02 2 03 Colomina - 50 65 115
Nucli 170139 00 02 2 04 Esclanyà - 27 40 67
Nucli 170139 00 02 2 05 Mas Domingo - 18 32 50
Nucli 170139 00 02 2 06 Rajoleries, les - 16 16 32
Nucli 170139 00 02 2 07 Sant Josep - 114 131 245
Nucli 170139 00 02 2 08 Terme, el - 5 2 7
Nucli 170139 00 02 2 09 Cantallops - 4 5 9
Nucli 170139 00 02 2 10 Casa de Camp, la - 21 19 40
Nucli 170139 00 02 2 11 Fontmartina - 0 1 1
Disseminat 170139 00 02 2 99 Disseminat d'Esclanyà - 22 24 46
Entitat singular 170139 00 04 3 00 Aiguablava - 20 16 36
Nucli 170139 00 04 3 01 Platja d'Aiguablava - 3 4 7
Nucli 170139 00 04 3 03 Sector Sud d'Aiguablava - 11 7 18
Nucli 170139 00 04 3 04 Falugues, ses - 5 4 9
Disseminat 170139 00 04 3 99 Disseminat d'Aiguablava - 1 1 2
Entitat singular 170139 00 05 6 00 Aiguafreda - 19 19 38
Nucli 170139 00 05 6 01 Cap sa Sal - 2 1 3
Nucli 170139 00 05 6 03 Aiguafreda - 8 10 18
Nucli 170139 00 05 6 04 Antiga, s' - 0 0 0
Nucli 170139 00 05 6 05 Nau Perduda, sa - 9 8 17
Entitat singular 170139 00 06 9 00 Fornells - 74 62 136
Nucli 170139 00 06 9 01 Can Ferran - 5 4 9
Nucli 170139 00 06 9 02 Dos Cales - 3 2 5
Nucli 170139 00 06 9 03 Platja de Fornells - 33 28 61
Nucli 170139 00 06 9 04 Cap Rubí - 8 4 12
Nucli 170139 00 06 9 05 Castellet, es - 2 2 4
Nucli 170139 00 06 9 06 Oliveres, les - 0 0 0
Nucli 170139 00 06 9 07 Platja Fonda - 4 4 8
Nucli 170139 00 06 9 09 Costes, ses - 16 16 32
Nucli 170139 00 06 9 12 Puig del Montcal - 3 2 5
Entitat singular 170139 00 07 5 00 Riera, sa - 68 52 120
Nucli 170139 00 07 5 01 Platja de sa Riera - 20 9 29
Nucli 170139 00 07 5 02 Cala del Rei, la - 1 0 1
Nucli 170139 00 07 5 03 Catalònia - 10 5 15
Nucli 170139 00 07 5 04 Coma, la - 6 6 12
Nucli 170139 00 07 5 05 Mas Mató - 25 25 50
Nucli 170139 00 07 5 06 Port des Pi - 6 7 13
Entitat singular 170139 00 08 1 00 Tuna, sa - 57 42 99
Nucli 170139 00 08 1 01 Platja de sa Tuna - 18 14 32
Nucli 170139 00 08 1 02 Borna, la - 35 27 62
Nucli 170139 00 08 1 03 Rec de sa Tuna - 4 1 5
Entitat singular 170139 00 09 4 00 Racó, el - 35 29 64
Nucli 170139 00 09 4 01 Platja del Racó - 0 3 3
Nucli 170139 00 09 4 02 Punta, sa - 35 26 61
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170139 01 Aiguablava Urbanització
Unitat població 170139 02 Aiguafreda Urbanització
Unitat població 170139 03 Aiguaxellida Urbanització
Unitat població 170139 04 Antiga, s' Urbanització
Unitat població 170139 05 Arenals del Mar, els Urbanització
Unitat població 170139 06 Argiles, les Urbanització
Unitat població 170139 07 Begur Vila
Unitat població 170139 08 Blanquers Caseria
Unitat població 170139 09 Borna, la Urbanització
Unitat població 170139 10 Cala del Rei, la Urbanització
Unitat població 170139 11 Can Codina Urbanització
Unitat població 170139 12 Cantallops Urbanització
Unitat població 170139 13 Cap Robí Urbanització
Unitat població 170139 14 Casa de Camp, la Urbanització
Unitat població 170139 15 Castellet, es Urbanització
Unitat població 170139 16 Catalònia Urbanització
Unitat població 170139 17 Costes, ses Urbanització
Unitat població 170139 18 Creu d'en Rallo Urbanització
Unitat població 170139 19 Esclanyà Població
Unitat població 170139 20 Falugues, ses Urbanització
Unitat població 170139 21 Fontansa, sa Urbanització
Unitat població 170139 22 Fornells Urbanització
Unitat població 170139 23 Mas Domingo Urbanització
Unitat població 170139 24 Mas Gispert Urbanització
Unitat població 170139 25 Mas Mató Urbanització
Unitat població 170139 26 Mas Prats Urbanització
Unitat població 170139 27 Nau Perduda, sa Urbanització
Unitat població 170139 28 Olivos, los Urbanització
Unitat població 170139 29 Pinsmar Urbanització
Unitat població 170139 30 Platja del Racó Urbanització
Unitat població 170139 31 Platja Fonda Urbanització
Unitat població 170139 32 Portal d'en Paloma Urbanització
Unitat població 170139 33 Port des Pi Urbanització
Unitat població 170139 34 Puig d'en Subert Urbanització
Unitat població 170139 35 Punta, sa Urbanització
Unitat població 170139 36 Punta Negra, sa Urbanització
Unitat població 170139 37 Rajoleries, les Urbanització
Unitat població 170139 38 Rec de sa Tuna Urbanització
Unitat població 170139 39 Residencial Begur Urbanització
Unitat població 170139 40 Riera, sa Urbanització
Unitat població 170139 41 Roda, sa Urbanització
Unitat població 170139 42 Sant Josep Urbanització
Unitat població 170139 43 Sector Sud d'Aiguablava Urbanització
Unitat població 170139 44 Son Moles Urbanització
Unitat població 170139 45 Son Ric Urbanització
Unitat població 170139 46 Tuna, sa Urbanització
Unitat població 170139 47 Valls, es Urbanització
Unitat població 170139 48 Vancells Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2021)

 • 01001
 • 01002
 • 01003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 28 Bisbal d'Empordà, la
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC10 Baix Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 10 Baix Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 170139 Bagur
 • Després: 170139 Begur
1991-02-22 Alteració límits municipals
 • Abans: - km²
 • Després: - km²
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 20,60 km² 200 m
 • Després: 20,71 km² 200 m
2005-04-08 Alteració límits municipals
 • Abans: 20,71 km²
 • Després: - km²