Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 4,92 Km2
Altitud 151 m
Població (a 01-01-2019) 2492 h
Litoral No
Capital Besalú
Distància -
Codi ajuntament 1701950006

Divisió territorial postal

  • 17850

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170195 00 00 0 00 Besalú
Entitat singular 170195 00 01 7 00 Besalú - 1170 1322 2492
Nucli 170195 00 01 7 01 Besalú - 1155 1310 2465
Disseminat 170195 00 01 7 99 Disseminat de Besalú - 15 12 27
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170195 01 Besalú Vila
Unitat població 170195 02 Camp de les Forques, el Veïnat
Unitat població 170195 03 Món, el Veïnat
Unitat població 170195 04 Pont, el Veïnat
Unitat població 170195 05 Recolta, la Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 31 Olot
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP05 Garrotxa
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC19 Garrotxa
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 19 Garrotxa
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP05 Garrotxa
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 4,80 Km2 151 m
  • Després: 4,92 Km2 151 m