Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 35,86 Km2
Altitud 102 m
Població (a 01-01-2020) 4991 h
Litoral No
Capital Bescanó
Distància -
Codi ajuntament 1702090004

Divisió territorial postal

  • 17162
  • 17182

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170209 00 00 0 00 Bescanó
Entitat singular 170209 00 01 7 00 Bescanó - 1890 1901 3791
Nucli 170209 00 01 7 01 Bescanó - 1833 1854 3687
Disseminat 170209 00 01 7 99 Disseminat de Bescanó - 57 47 104
Entitat singular 170209 00 02 2 00 Estanyol - 107 82 189
Disseminat 170209 00 02 2 99 Estanyol -Disseminat- - 107 82 189
Entitat singular 170209 00 03 8 00 Montfullà - 196 171 367
Nucli 170209 00 03 8 01 Montfullà - 153 135 288
Disseminat 170209 00 03 8 99 Disseminat de Montfullà - 43 36 79
Entitat singular 170209 00 04 3 00 Vilanna - 329 315 644
Nucli 170209 00 04 3 01 Vilanna - 216 203 419
Disseminat 170209 00 04 3 99 Disseminat de Vilanna - 113 112 225
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170209 01 Bescanó Població
Unitat població 170209 02 Estanyol Població
Unitat població 170209 03 Estanyol Parc Urbanització
Unitat població 170209 04 Mas Lluners, el Urbanització
Unitat població 170209 05 Montfullà Llogarret
Unitat població 170209 06 Trullars Caseria
Unitat població 170209 07 Turó dels Cavalls, el Raval
Unitat població 170209 08 Veïnat del Baixador, el Caseria
Unitat població 170209 09 Veïnat de l'Església, el Caseria
Unitat població 170209 10 Vilanna Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002
  • 01003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 27 Girona
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC20 Gironès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 20 Gironès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 36,70 Km2 102 m
  • Després: 35,86 Km2 102 m