Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 20,58 Km2
Altitud 39 m
Població (a 01-01-2019) 10974 h
Litoral No
Capital Bisbal d'Empordà, la
Distància -
Codi ajuntament 1702210007

Divisió territorial postal

 • 17100
 • 17115

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170221 00 00 0 00 Bisbal d'Empordà, la
Entitat singular 170221 00 01 7 00 Bisbal d'Empordà, la - 5415 5491 10906
Nucli 170221 00 01 7 01 Bisbal d'Empordà, la - 5399 5483 10882
Disseminat 170221 00 01 7 99 Disseminat de la Bisbal d'Empordà - 16 8 24
Entitat singular 170221 00 02 2 00 Castell d'Empordà - 16 24 40
Nucli 170221 00 02 2 01 Castell d'Empordà - 3 8 11
Disseminat 170221 00 02 2 99 Disseminat de Castell d'Empordà - 13 16 29
Entitat singular 170221 00 03 8 00 Sant Pol - 15 13 28
Nucli 170221 00 03 8 01 Sant Pol - 5 6 11
Disseminat 170221 00 03 8 99 Disseminat de Sant Pol - 10 7 17
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170221 01 Bisbal d'Empordà, la Ciutat
Unitat població 170221 02 Castell d'Empordà Població
Unitat població 170221 03 Sant Pol Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 02001
 • 02002
 • 02003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 28 Bisbal d'Empordà, la
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC10 Baix Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 10 Baix Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-05-25 Canvi de nom
 • Abans: 170221 Bisbal, la
 • Després: 170221 Bisbal d'Empordà, la
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 20,80 Km2 39 m
 • Després: 20,58 Km2 39 m