Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 7,29 km²
Altitud 42 m
Població (a 01-01-2021) 1796 h
Litoral No
Capital Bordils
Distància -
Codi ajuntament 1702550006

Divisió territorial postal

  • 17462

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2021)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170255 00 00 0 00 Bordils
Entitat singular 170255 00 01 7 00 Bordils - 904 892 1796
Nucli 170255 00 01 7 01 Bordils - 891 881 1772
Disseminat 170255 00 01 7 99 Disseminat de Bordils - 13 11 24
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170255 01 Bordils Població
Unitat població 170255 02 Carretera, la Raval
Unitat població 170255 03 Rissec Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2021)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 27 Girona
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC20 Gironès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 20 Gironès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 7,30 km² 42 m
  • Després: 7,29 km² 42 m