170268 Borrassà M

Característiques generals
Valor
Superfície 9,45 Km2
Altitud 73 m
Població (a 01-01-2017) 715 h
Litoral No
Capital Borrassà
Distància -
Codi ajuntament 1702680001

Divisió territorial postal

  • 17770

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2017)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170268 00 00 0 00 Borrassà
Entitat singular 170268 00 01 7 00 Borrassà - 325 307 632
Nucli 170268 00 01 7 01 Borrassà - 304 288 592
Disseminat 170268 00 01 7 99 Disseminat de Borrassà - 21 19 40
Entitat singular 170268 00 02 2 00 Creixell - 26 22 48
Disseminat 170268 00 02 2 99 Creixell -Disseminat- - 26 22 48
Entitat singular 170268 00 03 8 00 Vilamorell - 16 19 35
Disseminat 170268 00 03 8 99 Vilamorell -Disseminat- - 16 19 35
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170268 01 Borrassà Població
Unitat població 170268 02 Creixell Població
Unitat població 170268 03 Vilamorell Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2017)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 170268 Borrassá
  • Després: 170268 Borrassà
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 9,40 Km2 73 m
  • Després: 9,45 Km2 73 m

Índex [+]

Sou aquí: