Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 103,37 Km2
Altitud 947 m
Població (a 01-01-2020) 2298 h
Litoral No
Capital Camprodon
Distància -
Codi ajuntament 1703910007

Divisió territorial postal

  • 17866
  • 17867

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170391 00 00 0 00 Camprodon
Entitat singular 170391 00 01 7 00 Bolòs - 11 10 21
Disseminat 170391 00 01 7 99 Bolòs -Disseminat- - 11 10 21
Entitat singular 170391 00 02 2 00 Cavallera - 10 6 16
Disseminat 170391 00 02 2 99 Cavallera -Disseminat- - 10 6 16
Entitat singular 170391 00 03 8 00 Camprodon - 932 979 1911
Nucli 170391 00 03 8 01 Camprodon - 932 979 1911
Disseminat 170391 00 03 8 99 Disseminat de Camprodon - 0 0 0
Entitat singular 170391 00 04 3 00 Colònia Estebanell, la - 29 32 61
Nucli 170391 00 04 3 01 Colònia Estebanell, la - 25 28 53
Disseminat 170391 00 04 3 99 Disseminat de la Colònia Estebanell - 4 4 8
Entitat singular 170391 00 05 6 00 Creixenturri - 7 11 18
Disseminat 170391 00 05 6 99 Creixenturri -Disseminat- - 7 11 18
Entitat singular 170391 00 06 9 00 Freixenet - 81 79 160
Nucli 170391 00 06 9 01 Font-rubí - 54 43 97
Disseminat 170391 00 06 9 99 Disseminat de Freixenet - 27 36 63
Entitat singular 170391 00 07 5 00 Beget - 9 13 22
Nucli 170391 00 07 5 01 Beget - 4 10 14
Disseminat 170391 00 07 5 99 Disseminat de Beget - 5 3 8
Entitat singular 170391 00 08 1 00 Bestracà - 2 1 3
Disseminat 170391 00 08 1 99 Bestracà -Disseminat- - 2 1 3
Entitat singular 170391 00 09 4 00 Riberal, el - 7 7 14
Disseminat 170391 00 09 4 99 Riberal, el -Disseminat- - 7 7 14
Entitat singular 170391 00 10 8 00 Rocabruna - 31 29 60
Nucli 170391 00 10 8 01 Rocabruna - 13 11 24
Disseminat 170391 00 10 8 99 Disseminat de Rocabruna - 18 18 36
Entitat singular 170391 00 11 5 00 Salarça - 5 7 12
Disseminat 170391 00 11 5 99 Salarça -Disseminat- - 5 7 12
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170391 01 Beget Població
Unitat població 170391 02 Camprodon Vila
Unitat població 170391 03 Cavallera Masos
Unitat població 170391 04 Colònia Estevenell, la Colònia
Unitat població 170391 05 Creixenturri Masos
Unitat població 170391 06 Font-rubí Urbanització
Unitat població 170391 07 Freixenet de Baix Masos
Unitat població 170391 08 Freixenet de Dalt Masos
Unitat població 170391 09 Llierca Veïnat
Unitat població 170391 10 Rocabruna Població
Unitat població 170391 11 Salarsa Masos

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 29 Ripoll
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP07 Ripollès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC31 Ripollès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 31 Ripollès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP07 Ripollès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 103,00 Km2 988 m
  • Després: 103,37 Km2 947 m