Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 26,40 Km2
Altitud 107 m
Població (a 01-01-2020) 611 h
Litoral No
Capital Capmany
Distància -
Codi ajuntament 1704270005

Divisió territorial postal

  • 17750

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170427 00 00 0 00 Capmany
Entitat singular 170427 00 01 7 00 Bosquerós - 4 2 6
Disseminat 170427 00 01 7 99 Bosquerós -Disseminat- - 4 2 6
Entitat singular 170427 00 02 2 00 Capmany - 270 276 546
Nucli 170427 00 02 2 01 Capmany - 243 254 497
Disseminat 170427 00 02 2 99 Disseminat de Capmany - 27 22 49
Entitat singular 170427 00 03 8 00 Nostra Senyora de la Mercè - 3 1 4
Disseminat 170427 00 03 8 99 Nostra Senyora de la Mercè -Disseminat- - 3 1 4
Entitat singular 170427 00 04 3 00 Vila d'Avall, la - 22 22 44
Nucli 170427 00 04 3 01 Vila d'Avall, la - 9 9 18
Disseminat 170427 00 04 3 99 Disseminat de la Vila d'Avall - 13 13 26
Entitat singular 170427 00 05 6 00 Verneda, la - 6 5 11
Disseminat 170427 00 05 6 99 Verneda, la -Disseminat- - 6 5 11
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170427 01 Bosquerós Veïnat
Unitat població 170427 02 Capmany Població
Unitat població 170427 03 Vall, la Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 26,60 Km2 107 m
  • Després: 26,40 Km2 107 m