Saltar al contingut principal

170464 Castellfollit de la Roca

Característiques generals
Valor
Superfície 0,73 Km2
Altitud 296 m
Població (a 01-01-2020) 947 h
Litoral No
Capital Castellfollit de la Roca
Distància -
Codi ajuntament 1704640003

Divisió territorial postal

  • 17856

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170464 00 00 0 00 Castellfollit de la Roca
Entitat singular 170464 00 01 7 00 Castellfollit de la Roca - 488 459 947
Nucli 170464 00 01 7 01 Castellfollit de la Roca - 485 458 943
Disseminat 170464 00 01 7 99 Disseminat de Castellfollit de la Roca - 3 1 4
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170464 01 Castellfollit de la Roca Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 31 Olot
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP05 Garrotxa
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC19 Garrotxa
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 19 Garrotxa
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 170464 Castellfullit de la Roca
  • Després: 170464 Castellfollit de la Roca
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP05 Garrotxa
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 0,70 Km2 296 m
  • Després: 0,73 Km2 296 m