Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 11,37 Km2
Altitud 138 m
Població (a 01-01-2020) 254 h
Litoral No
Capital Crespià
Distància -
Codi ajuntament 1705830008

Divisió territorial postal

  • 17832

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170583 00 00 0 00 Crespià
Entitat singular 170583 00 01 7 00 Crespià - 87 87 174
Nucli 170583 00 01 7 01 Crespià - 87 87 174
Disseminat 170583 00 01 7 99 Disseminat de Crespià - 0 0 0
Entitat singular 170583 00 02 2 00 Can Llavanera - 21 24 45
Disseminat 170583 00 02 2 99 Can Llavanera -Disseminat- - 21 24 45
Entitat singular 170583 00 03 8 00 Pedrinyà - 13 11 24
Disseminat 170583 00 03 8 99 Pedrinyà -Disseminat- - 13 11 24
Entitat singular 170583 00 04 3 00 Pompià - 2 3 5
Disseminat 170583 00 04 3 99 Pompià -Disseminat- - 2 3 5
Entitat singular 170583 00 05 6 00 Portell, el - 4 2 6
Disseminat 170583 00 05 6 99 Portell, el -Disseminat- - 4 2 6
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170583 01 Crespià Població
Unitat població 170583 02 Llavanera Caseria
Unitat població 170583 03 Pedrinyà Població
Unitat població 170583 04 Pompià Veïnat
Unitat població 170583 05 Portell Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 27 Girona
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC28 Pla de l'Estany
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 28 Pla de l'Estany
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 170583 Crespiá
  • Després: 170583 Crespià
1988-05-16 Canvi de comarca
  • Abans: 20 Gironès
  • Després: 28 Pla de l'Estany
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 11,10 Km2 138 m
  • Després: 11,37 Km2 138 m