Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 34,93 Km2
Altitud 193 m
Població (a 01-01-2020) 537 h
Litoral No
Capital Darnius
Distància -
Codi ajuntament 1706000000

Divisió territorial postal

  • 17722

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170600 00 00 0 00 Darnius
Entitat singular 170600 00 01 7 00 Veïnat d'Arnera - 12 17 29
Disseminat 170600 00 01 7 99 Veïnat d'Arnera -Disseminat- - 12 17 29
Entitat singular 170600 00 02 2 00 Barri del Pantà - 4 5 9
Disseminat 170600 00 02 2 99 Barri del Pantà -Disseminat- - 4 5 9
Entitat singular 170600 00 03 8 00 Darnius - 231 224 455
Nucli 170600 00 03 8 01 Darnius - 218 211 429
Disseminat 170600 00 03 8 99 Disseminat de Darnius - 13 13 26
Entitat singular 170600 00 04 3 00 Veïnat de Ricardell - 6 7 13
Disseminat 170600 00 04 3 99 Veïnat de Ricardell -Disseminat- - 6 7 13
Entitat singular 170600 00 05 6 00 Veïnat de Mont-roig - 8 6 14
Disseminat 170600 00 05 6 99 Veïnat de Mont-roig -Disseminat- - 8 6 14
Entitat singular 170600 00 06 9 00 Veïnat d'Amunt - 6 4 10
Disseminat 170600 00 06 9 99 Veïnat d'Amunt -Disseminat- - 6 4 10
Entitat singular 170600 00 07 5 00 Santa Anna - 5 2 7
Disseminat 170600 00 07 5 99 Santa Anna -Disseminat- - 5 2 7
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170600 01 Arnera, l' Veïnat
Unitat població 170600 02 Barri del Pantà, el Caseria
Unitat població 170600 03 Darnius Població
Unitat població 170600 04 Mont-roig Caseria
Unitat població 170600 05 Ricardell Caseria
Unitat població 170600 06 Veïnat d'Amunt, el Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 34,80 Km2 193 m
  • Després: 34,93 Km2 193 m