Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 11,88 Km2
Altitud 102 m
Població (a 01-01-2020) 2670 h
Litoral No
Capital Fornells de la Selva
Distància -
Codi ajuntament 1707360009

Divisió territorial postal

  • 17458

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170736 00 00 0 00 Fornells de la Selva
Entitat singular 170736 00 01 7 00 Fornells de la Selva - 1094 1095 2189
Nucli 170736 00 01 7 01 Fornells de la Selva - 1094 1095 2189
Entitat singular 170736 00 02 2 00 Barceloneta, la - 56 69 125
Disseminat 170736 00 02 2 99 Barceloneta, la -Disseminat- - 56 69 125
Entitat singular 170736 00 03 8 00 Selva, la - 33 32 65
Nucli 170736 00 03 8 01 Selva, la - 21 24 45
Disseminat 170736 00 03 8 99 Disseminat de la Selva - 12 8 20
Entitat singular 170736 00 04 3 00 Mas Cases, el - 12 12 24
Disseminat 170736 00 04 3 99 Mas Cases, el -Disseminat- - 12 12 24
Entitat singular 170736 00 05 6 00 Mas Serra, el - 18 12 30
Disseminat 170736 00 05 6 99 Mas Serra, el -Disseminat- - 18 12 30
Entitat singular 170736 00 06 9 00 Fornells Park - 120 117 237
Nucli 170736 00 06 9 01 Fornells Park - 117 116 233
Disseminat 170736 00 06 9 99 Disseminat de Fornells Park - 3 1 4
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170736 01 Barceloneta, la Veïnat
Unitat població 170736 02 Fornells de la Selva Població
Unitat població 170736 03 Fornells Parc Urbanització
Unitat població 170736 04 Mas Cases, el Veïnat
Unitat població 170736 05 Mas Serra, el Veïnat
Unitat població 170736 06 Selva, la Veïnat
Unitat població 170736 07 Zona Industrial, la Polígon industrial

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 27 Girona
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC20 Gironès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 20 Gironès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 11,80 Km2 102 m
  • Després: 11,88 Km2 102 m