Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 33,39 Km2
Altitud 1135 m
Població (a 01-01-2018) 429 h
Litoral No
Capital Ger
Distància -
Codi ajuntament 1707890004

Divisió territorial postal

  • 17539

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170789 00 00 0 00 Ger
Entitat singular 170789 00 01 7 00 Gréixer - 20 17 37
Nucli 170789 00 01 7 01 Gréixer - 19 16 35
Disseminat 170789 00 01 7 99 Disseminat de Gréixer - 1 1 2
Entitat singular 170789 00 02 2 00 Ger - 161 176 337
Nucli 170789 00 02 2 01 Ger - 161 176 337
Entitat singular 170789 00 03 8 00 Molí de Ger - 4 5 9
Disseminat 170789 00 03 8 99 Molí de Ger -Disseminat- - 4 5 9
Entitat singular 170789 00 05 6 00 Saga - 12 5 17
Nucli 170789 00 05 6 01 Saga - 12 5 17
Entitat singular 170789 00 06 9 00 Devesa de Saga, la - 1 5 6
Nucli 170789 00 06 9 01 Devesa de Saga, la - 1 5 6
Entitat singular 170789 00 07 5 00 Mas de Sallent - 12 6 18
Nucli 170789 00 07 5 01 Mas de Sallent - 12 6 18
Entitat singular 170789 00 08 1 00 Pleta de Bolvir, la - 2 1 3
Nucli 170789 00 08 1 01 Pleta de Bolvir, la - 2 1 3
Entitat singular 170789 00 09 4 00 Niula - 1 1 2
Nucli 170789 00 09 4 01 Niula - 1 1 2
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170789 01 Devesa de Saga, la Urbanització
Unitat població 170789 02 Falgueres de Saga, les Urbanització
Unitat població 170789 03 Ger Població
Unitat població 170789 04 Gréixer Població
Unitat població 170789 05 Molí de Ger, el Masos
Unitat població 170789 06 Saga Llogarret
Unitat població 170789 07 Sant Pere Barri

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 34 Puigcerdà
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP14 Cerdanya
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC15 Cerdanya
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 15 Cerdanya
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP14 Cerdanya
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 32,70 Km2 1135 m
  • Després: 33,39 Km2 1135 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT06 Comarques Centrals
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran