Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 39,14 Km2
Altitud 70 m
Població (a 01-01-2020) 103369 h
Litoral No
Capital Girona
Distància -
Codi ajuntament 1707920002

Divisió territorial postal

 • 17001
 • 17002
 • 17003
 • 17004
 • 17005
 • 17006
 • 17007
 • 17461

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170792 00 00 0 00 Girona
Entitat singular 170792 00 01 7 00 Campdorà - 115 102 217
Disseminat 170792 00 01 7 99 Campdorà -Disseminat- - 115 102 217
Entitat singular 170792 00 02 2 00 Creu de Palau, la - 35 10 45
Disseminat 170792 00 02 2 99 Creu de Palau, la -Disseminat- - 35 10 45
Entitat singular 170792 00 03 8 00 Domeny - 7 10 17
Disseminat 170792 00 03 8 99 Domeny -Disseminat- - 7 10 17
Entitat singular 170792 00 05 6 00 Girona - 47786 51600 99386
Nucli 170792 00 05 6 01 Girona - 47786 51600 99386
Entitat singular 170792 00 08 1 00 Pont Major - 23 18 41
Disseminat 170792 00 08 1 99 Pont Major -Disseminat- - 23 18 41
Entitat singular 170792 00 10 8 00 Sant Daniel - 49 46 95
Disseminat 170792 00 10 8 99 Sant Daniel -Disseminat- - 49 46 95
Entitat singular 170792 00 12 0 00 Sant Ponç - 2 3 5
Disseminat 170792 00 12 0 99 Sant Ponç -Disseminat- - 2 3 5
Entitat singular 170792 00 17 3 00 Vila-roja - 745 795 1540
Nucli 170792 00 17 3 02 Vila-roja - 740 789 1529
Disseminat 170792 00 17 3 99 Disseminat de Vila-roja - 5 6 11
Entitat singular 170792 00 18 9 00 Caputxins - 115 97 212
Disseminat 170792 00 18 9 99 Caputxins -Disseminat- - 115 97 212
Entitat singular 170792 00 20 6 00 Font de la Pólvora - 907 861 1768
Nucli 170792 00 20 6 01 Font de la Pólvora - 907 861 1768
Disseminat 170792 00 20 6 99 Disseminat de Font de la Pólvora - 0 0 0
Entitat singular 170792 00 21 3 00 Hortes - 5 3 8
Disseminat 170792 00 21 3 99 Hortes -Disseminat- - 5 3 8
Entitat singular 170792 00 22 8 00 Montilivi - 0 0 0
Disseminat 170792 00 22 8 99 Montilivi -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 170792 00 23 4 00 Taialà-Germans Sàbat - 20 15 35
Disseminat 170792 00 23 4 99 Taialà-Germans Sàbat -Disseminat- - 20 15 35
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170792 01 Campdorà Població
Unitat població 170792 02 Creu de Palau, la Urbanització
Unitat població 170792 03 Domeny Barri
Unitat població 170792 04 Germans Sàbat Barri
Unitat població 170792 05 Girona Ciutat
Unitat població 170792 06 Girona Dos Urbanització
Unitat població 170792 07 Mas Barril, el Urbanització
Unitat població 170792 08 Mas Grau, el Urbanització
Unitat població 170792 09 Meravella Urbanització
Unitat població 170792 10 Palau-sacosta Població
Unitat població 170792 11 Parc de Montjuïc, el Urbanització
Unitat població 170792 12 Pont Major, el Barri
Unitat població 170792 13 Santa Eugènia de Ter Població
Unitat població 170792 14 Sant Daniel Població
Unitat població 170792 15 Sant Miquel Caseria
Unitat població 170792 16 Sant Ponç Barri
Unitat població 170792 17 Tennis, el Urbanització
Unitat població 170792 18 Torre de Rafel, la Urbanització
Unitat població 170792 19 Torre Gironella, la Barri
Unitat població 170792 20 Torres de Palau, les Urbanització
Unitat població 170792 21 Vila-roja Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02005
 • 02006
 • 02007
 • 02008
 • 02009
 • 02010
 • 02011
 • 02012
 • 02013
 • 02014
 • 02015
 • 02016
 • 02017
 • 02018
 • 02019
 • 02020
 • 02021
 • 02022
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 03004
 • 03005
 • 03006
 • 03007
 • 03008
 • 03009
 • 03010
 • 03011
 • 03012
 • 03013
 • 03014
 • 03015
 • 03016
 • 03017
 • 03018
 • 03019
 • 03020
 • 04001
 • 04002
 • 05001
 • 05002
 • 05003
 • 05004
 • 05005
 • 05006
 • 06001
 • 06002
 • 06003
 • 06004
 • 06005

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 27 Girona
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC20 Gironès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 20 Gironès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1976-04-01 Agregació de municipis Abans:
 • 170792 Gerona
 • 171864 Sarriá de Ter
Després:
 • 170792 Gerona
1980-07-16 Canvi de nom
 • Abans: 170792 Gerona
 • Després: 170792 Girona
1983-03-09 Desagregació de municipis Abans:
 • 170792 Girona
Després:
 • 171557 Salt
 • 171864 Sarriá de Ter
 • 170792 Girona
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 38,40 Km2 70 m
 • Després: 39,14 Km2 70 m