Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 21,28 Km2
Altitud 142 m
Població (a 01-01-2020) 1237 h
Litoral No
Capital Llers
Distància -
Codi ajuntament 1709320002

Divisió territorial postal

  • 17730

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170932 00 00 0 00 Llers
Entitat singular 170932 00 01 7 00 Hostalets, els - 249 249 498
Nucli 170932 00 01 7 01 Hostalets, els - 243 243 486
Disseminat 170932 00 01 7 99 Disseminat dels Hostalets - 6 6 12
Entitat singular 170932 00 02 2 00 Llers - 250 257 507
Nucli 170932 00 02 2 01 Llers - 240 250 490
Disseminat 170932 00 02 2 99 Disseminat de Llers - 10 7 17
Entitat singular 170932 00 03 8 00 Poblenou, el - 86 98 184
Nucli 170932 00 03 8 01 Poblenou, el - 79 89 168
Disseminat 170932 00 03 8 99 Disseminat del Poblenou - 7 9 16
Entitat singular 170932 00 04 3 00 Vall, la - 24 24 48
Nucli 170932 00 04 3 01 Vall, la - 23 23 46
Disseminat 170932 00 04 3 99 Disseminat de la Vall - 1 1 2
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170932 01 Hostalets, els Veïnat
Unitat població 170932 02 Llers Vila
Unitat població 170932 03 Poblenou, el Població
Unitat població 170932 04 Vall, la Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 21,20 Km2 142 m
  • Després: 21,28 Km2 142 m