Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 26,29 Km2
Altitud 286 m
Població (a 01-01-2020) 345 h
Litoral No
Capital Mieres
Distància -
Codi ajuntament 1710580001

Divisió territorial postal

  • 17830

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171058 00 00 0 00 Mieres
Entitat singular 171058 00 01 7 00 Brugueroles - 30 28 58
Disseminat 171058 00 01 7 99 Brugueroles -Disseminat- - 30 28 58
Entitat singular 171058 00 02 2 00 Mieres - 102 104 206
Nucli 171058 00 02 2 01 Mieres - 102 104 206
Entitat singular 171058 00 03 8 00 Ruïtlles - 12 10 22
Disseminat 171058 00 03 8 99 Ruïtlles -Disseminat- - 12 10 22
Entitat singular 171058 00 04 3 00 Samuntà de Dalt - 23 19 42
Disseminat 171058 00 04 3 99 Samuntà de Dalt -Disseminat- - 23 19 42
Entitat singular 171058 00 05 6 00 Samuntà de Baix - 9 8 17
Disseminat 171058 00 05 6 99 Samuntà de Baix -Disseminat- - 9 8 17
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171058 01 Brugueroles Caseria
Unitat població 171058 02 Mieres Vila
Unitat població 171058 03 Pujolet, el Barri
Unitat població 171058 04 Reserva, la Urbanització
Unitat població 171058 05 Ruïtlles Veïnat
Unitat població 171058 06 Samuntà de Baix, el Veïnat
Unitat població 171058 07 Samuntà de Dalt, el Veïnat
Unitat població 171058 08 Sellera, la Barri

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 31 Olot
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP05 Garrotxa
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC19 Garrotxa
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 19 Garrotxa
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 171058 Mieras
  • Després: 171058 Mieres
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP05 Garrotxa
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 26,10 Km2 286 m
  • Després: 26,29 Km2 286 m