Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 93,76 km²
Altitud 276 m
Població (a 01-01-2022) 958 h
Litoral No
Capital Montagut
Distància -
Codi ajuntament 1710960009

Divisió territorial postal

  • 17855
  • 17856

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2022)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171096 00 00 0 00 Montagut i Oix
Entitat singular 171096 00 01 7 00 Montagut - 184 183 367
Nucli 171096 00 01 7 01 Montagut - 184 183 367
Entitat singular 171096 00 02 2 00 Oix - 46 36 82
Nucli 171096 00 02 2 01 Oix - 18 18 36
Disseminat 171096 00 02 2 99 Disseminat d'Oix - 28 18 46
Entitat singular 171096 00 03 8 00 Angles, els - 17 9 26
Disseminat 171096 00 03 8 99 Angles, els -Disseminat- - 17 9 26
Entitat singular 171096 00 04 3 00 Veïnat de Carrera - 11 3 14
Disseminat 171096 00 04 3 99 Veïnat de Carrera -Disseminat- - 11 3 14
Entitat singular 171096 00 05 6 00 Cós i la Cometa, el - 161 138 299
Nucli 171096 00 05 6 01 Cós, el - 20 22 42
Nucli 171096 00 05 6 02 Cometa, la - 109 92 201
Disseminat 171096 00 05 6 99 Disseminat del Cós i la Cometa - 32 24 56
Entitat singular 171096 00 06 9 00 Fluvià - 42 28 70
Nucli 171096 00 06 9 01 Fluvià - 33 23 56
Disseminat 171096 00 06 9 99 Disseminat de Fluvià - 9 5 14
Entitat singular 171096 00 07 5 00 Llierca - 6 8 14
Disseminat 171096 00 07 5 99 Llierca -Disseminat- - 6 8 14
Entitat singular 171096 00 08 1 00 Monars - 4 0 4
Disseminat 171096 00 08 1 99 Monars -Disseminat- - 4 0 4
Entitat singular 171096 00 09 4 00 Sant Eudald - 6 14 20
Disseminat 171096 00 09 4 99 Sant Eudald -Disseminat- - 6 14 20
Entitat singular 171096 00 10 8 00 Sant Miquel de Pera - 10 3 13
Disseminat 171096 00 10 8 99 Sant Miquel de Pera -Disseminat- - 10 3 13
Entitat singular 171096 00 11 5 00 Santa Bàrbara de Pruneres - 3 4 7
Disseminat 171096 00 11 5 99 Santa Bàrbara de Pruneres -Disseminat- - 3 4 7
Entitat singular 171096 00 12 0 00 Talaixà - 5 2 7
Disseminat 171096 00 12 0 99 Talaixà -Disseminat- - 5 2 7
Entitat singular 171096 00 13 6 00 Toralles - 2 1 3
Disseminat 171096 00 13 6 99 Toralles -Disseminat- - 2 1 3
Entitat singular 171096 00 14 1 00 Vilars, els - 12 20 32
Disseminat 171096 00 14 1 99 Vilars, els -Disseminat- - 12 20 32
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171096 01 Angles, els Veïnat
Unitat població 171096 02 Carrera Caseria
Unitat població 171096 03 Cometa, la Urbanització
Unitat població 171096 04 Cós, el Veïnat
Unitat població 171096 05 Fluvià Llogarret
Unitat població 171096 06 Llierca Caseria
Unitat població 171096 07 Monars Caseria
Unitat població 171096 08 Montagut Població
Unitat població 171096 09 Oix Població
Unitat població 171096 10 Santa Bàrbara de Pruneres Caseria
Unitat població 171096 11 Sant Eudald de Jou Caseria
Unitat població 171096 12 Sant Miquel de Pera Caseria
Unitat població 171096 13 Talaixà Veïnat
Unitat població 171096 14 Toralles Caseria
Unitat població 171096 15 Vilars, els Caseria

Seccions censals (a 01-01-2022)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 31 Olot
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP05 Garrotxa
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC19 Garrotxa
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 19 Garrotxa
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP05 Garrotxa
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 93,40 km² 276 m
  • Després: 93,76 km² 276 m
2002-12-02 Canvi de nom
  • Abans: 171096 Montagut
  • Després: 171096 Montagut i Oix