Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 45,22 Km2
Altitud 951 m
Població (a 01-01-2020) 240 h
Litoral No
Capital Ogassa
Distància -
Codi ajuntament 1711220002

Divisió territorial postal

  • 17861

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171122 00 00 0 00 Ogassa
Entitat singular 171122 00 01 7 00 Ogassa - 61 56 117
Nucli 171122 00 01 7 01 Ogassa - 28 32 60
Disseminat 171122 00 01 7 99 Disseminat d'Ogassa - 33 24 57
Entitat singular 171122 00 02 2 00 Sant Julià de Saltor - 3 3 6
Disseminat 171122 00 02 2 99 Sant Julià de Saltor -Disseminat- - 3 3 6
Entitat singular 171122 00 03 8 00 Sant Martí d'Ogassa - 18 15 33
Disseminat 171122 00 03 8 99 Sant Martí d'Ogassa -Disseminat- - 18 15 33
Entitat singular 171122 00 04 3 00 Sant Martí de Surroca - 17 11 28
Disseminat 171122 00 04 3 99 Sant Martí de Surroca -Disseminat- - 17 11 28
Entitat singular 171122 00 05 6 00 Ca l'Enric - 6 5 11
Disseminat 171122 00 05 6 99 Ca l'Enric -Disseminat- - 6 5 11
Entitat singular 171122 00 06 9 00 Costes, les - 3 4 7
Disseminat 171122 00 06 9 99 Costes, les -Disseminat- - 3 4 7
Entitat singular 171122 00 07 5 00 Prat del Pinter - 23 13 36
Disseminat 171122 00 07 5 99 Prat del Pinter -Disseminat- - 23 13 36
Entitat singular 171122 00 08 1 00 Taller, el - 1 1 2
Disseminat 171122 00 08 1 99 Taller, el -Disseminat- - 1 1 2
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171122 01 Forn del Vidre, el Barri
Unitat població 171122 02 Pratpinter Barri
Unitat població 171122 03 Sant Julià de Saltor Caseria
Unitat població 171122 04 Sant Martí d'Ogassa Caseria
Unitat població 171122 05 Sant Martí de Surroca Caseria
Unitat població 171122 06 Surroca d'Ogassa Població
Unitat població 171122 07 Surroca de Baix Barri

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 29 Ripoll
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP07 Ripollès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC31 Ripollès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 31 Ripollès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1993-02-05 Canvi de capital
  • Abans: Surroca d'Ogassa
  • Després: Ogassa
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP07 Ripollès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 45,70 Km2 1320 m
  • Després: 45,22 Km2 951 m